Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PODEJŚCIA DO MOTYWACJI

   

  Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system

  oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do

  podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych

  z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu mógłby powodować ograniczenie aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

   

  Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach. Najczęściej rozumie

  się przez nie stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. W tym

  rozumieniu jedni ludzie mają większą motywację do pracy, inni do uprawiania

  sportu, a jeszcze inni do prowadzenia dyskusji na dowolny temat. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

   

  Poprzez tworzenie projektów związanych z umożliwianiem pracownikom

  zarówno wzajemnej i indywidualnej motywacji do efektywniejszej pracy jak również z systemami opracowanymi zgodnie ze specyfiką i potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa . Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /8 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ nagradzania w organizacji

   

  Nagradzanie może wpłynąć na postawy, zachowania i motywację.

  Wpływ nagradzania na postawy:

  Jednym z czynników decydujących o osiągnięciach pracownika w pracy jest jego zadowolenie, na które wpływa zarówno kwota, jaka otrzymuje, jak i ta, którą uznałby za właściwą. Na zadowolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popularne strategie motywacji

   

     

  Modyfikacja zachowania – to technika stosująca koncepcję teorii wzmacniania w układzie organizacji. Program ten wychodzi od określenia zachowań, które mają być zwiększone (jak np. wyprodukowanie większej liczby jednostek) lub zmniejszone (jak np. spóźnianie się do pracy). Te...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzenie wzmocnień w organizacjach

   

  Jeśli chodzi o tworzenie wzmocnień w organizacjach to ważny jest nie tylko rodzaj wzmocnienia, ale również wybór odpowiedniego momentu i częstotliwości wzmocnienia.

  Rozróżniamy następujące strategie wzmacniania:

  Schemat oparty na stałej częstotliwości – zapewnia wzmocnienie w ustalonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia

   

  Inny nie mniej istotny problem dotyczy trwałości niektórych zachowań w czasie

  i zmienności innych. Konkretnie teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie pociągające

  za sobą nagrody prawdopodobnie będzie powtarzane, a prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań, których konsekwencją jest kara jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania od strony procesu

   

  Podejście to koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.

  a) Teoria oczekiwań.

  Sugeruje ona, że motywacja zależy od dwóch czynników:

  Od tego, jak silnie czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostkowe potrzeby ludzkie.

   

  Potrzeba osiągnięć – to pragnienie realizacji zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Ludzie, u których cecha ta jest wysoka:

  Lubią brać na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów

  Ustalają sobie umiarkowanie trudne cele i podejmują rozsądne ryzyko dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście do motywowania od strony treści.

   

  Podejście to próbuje odpowiedzieć na pytanie, „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”.

  Podejście od strony hierarchii potrzeb – zakłada, że ludzie mają rozmaite potrzeby, które można uszeregować według ważności:

  Hierarchia potrzeb Maslowa.

  Abraham Maslow twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt

Do góry