Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZRZĄDZANIE PRZEZ WYJĄTKI (odchylenia)

   

  Istota systemu ZPW jest identyfikacja „wyjątków” (odchyleń), czyli właśnie tego, co odbiega od obowiązujących standardów, planów, wzorców, norm i rutynowych zachowań organizacyjnych oraz oparty na wyjątkach systemu informacji i decyzji w organizacji. W ZPW duży nacisk kładzie się na właściwy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZRZĄDZANIE PRZEZ DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

   

  Naczelną zasadą leżącą u podstaw zarządzania przez delegowanie uprawnień jest przekazywanie innej osobie, na niższym szczeblu zarządzania części formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań. Delegować należy przede wszystkim zadania oraz kompetencje rutynowe i operatywne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /5 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWACJĘ

   

  Motywowanie polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy działania uruchamiające jego aktywność.

  W zarządzani przez motywację trudno jest sformułować konkretną procedurę postępowania kierowniczego z podwładnymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

   

  Filozofia zarządzania przez cele zakłada, że: do najcenniejszych i najmniej wykorzystanych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi, a zwłaszcza kadry kierowniczej.

  W zarządzaniu przez cele menedżer lub podwładny powinien działać nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja do pracy

   

  Jesteśmy u progu nowego tysiąclecia, gdzie świat ulega radykalnym zmianom.

  W przedsiębiorstwach coraz częściej kierownicy dążą do tego aby pracownik dał z siebie wszystko, dlatego też starają się opracować odpowiednią strategię motywacji do pracy.

  Motywacja jest podstawowym elementem i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /16 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ocen pracowników

   

  System ocen pracowników jest narzędziem opiniowania pracowników w celu zwiększenia efektywności jego pracy. Ocena pracownika obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego funkcjonowania poszczególnych osób i odpowiada na pytanie: czy i w jakim stopniu pracownik „pasuje” do konkretnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA

   

  Każdy człowiek buduje obraz swojej sytuacji i ocenia ją na podstawie

  własnego doświadczenia, intuicji, korzystając z informacji docierających z zewnątrz. źródła informacji są różnorodne, podobnie jak formy, w jakich do nas docierają.

  wykorzystują informacje w procesach motywowania pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBY CZŁOWIEKA A MOTYWACJA DO PRACY

   

  Podjęcie przez człowieka pracy zawodowej daje okazję do przeżywania

  nowego typu kontaktów społecznych. Czujemy się pracownikami określonej firmy, członkami małej grupy pracowniczej i grupy zawodowej. Praca daje również

  możliwość zaspokojenia innych, wcześniej ukształtowanych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA NAGRÓD I KAR

   

  Jakie warunki powinny być spełnione, aby zwiększyć skuteczność

  oddziaływania nagród i kar na zachowanie pracowników`?

  Szczególnie ważne jest uzyskanie zgody co do kategorii zachowań zasługujących

  na nagrodę lub karę oraz rodzaju i wielkości odpowiadających im wzmocnień.

  surowe. ilość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /4 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACYJNE ZNACZENIE NAGRÓD I KAR

   

  Organizacyjne nagrody i kary są ważnymi narzędziami motywacyjnego

  oddziaływania na zachowania pracowników. Związane są głównie z wynagradzaniem oraz możliwościami awansu. Funkcja nagród polega na kształtowaniu lub utrwalaniu zachowań służących osiąganiu celów organizacyjnych. Kary ukierunkowane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 282

  praca w formacie txt

Do góry