Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Teoria modyfikacji zachowań

   

  Teoria modyfikacji zachowań, stosuje teorię wzmocnienia do zmiany zachowań ludzkich. Jeżeli kierownik chce zmienić zachowania pracownika, to powinien zmienić skutki tych zachowań. Na przykład ktoś, kto często się spóźnia, mógłby uzyskać motywację do punktualnego przychodzenia (zmiana zachowania)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria oczekiwań L. Portera i E Lawlera

   

   

  Teoria oczekiwań L. Portera i E Lawlera prezentuje procedura postępowania kierowników w celu motywowania pracowników. W teorii tej satysfakcja jest częściej rezultatem niż przyczyną wykonania pracy, a różne poziomy wykonania prowadzą do innych nagród.

  Teoria ta zakłada następujące sekwencje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki mające wpływ na motywację.

   

  Wpływ na motywację odgrywają trzy grupy czynników: odmienności każdego człowieka i jego potrzeb, cech związanych z pracą oraz sposobów i reguł postępowania stosowanych w firmie oddziałujących na pracownika. Te trzy grupy czynników wpływają na siebie i równocześnie na motywację.

  Odmienność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  Podstawowe instrumenty motywowania pracownika do pracy.

   

  Motywowanie (pobudzanie) do pracy polega na stwarzaniu sytuacji nęcących lub przymusowych poprzez stosowanie:

  określonych zachęt bądź to materialnych (płace, premie, nagrody), bądź niematerialnych (podziękowanie, prośba, pochwala, namowa),

  środków przymusu (nakazów, dyrektyw, gróźb...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez konflikt

   

  Zarządzanie przez konflikt w przedsiębiorstwie polega na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporów i niepowodzeń, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Zadaniem kierowników jest zapanowanie nad konfliktami w sensie sterowania tymi procesami w kierunku ich wykorzystania dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PRZEZ KOMUNIKOWANIE SIĘ (ZPK)

   

  Bezpośrednim celem ZPK jest doinformowanie i dowartościowanie załogi, w nadziei, że przyczyni się ona do stworzenia klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy kierownictwem a podwładnymi, a dzięki temu do lepszej motywacji i pozytywnych zachowań pracowników na rzecz organizacji.

  Istotą i celem komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /3 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez innowacje

   

  Zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzanie szeroko pojętych zmian (usprawnień, udoskonaleń, innowacji) przede wszystkim w przełomowych obszarach działal­ności firmy.

   

  ZARZĄDZANIE PRZEZ INNOWACJE - ROLA KIEROWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWA:

  przekonanie, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez zadania

   

  Zarządzanie przez zadania polega najogólniej mówiąc na formułowaniu przez kierownika konkretnych i mo­bilizujących zadań rzeczowych oraz na zlecaniu ich do wykonania podwładnym wraz z określeniem terminów ich realizacji. Każdemu zadaniu ustala się na ogół normę (granicę) czasu w którym zadanie ma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJĘ

   

  CELEM ZARZĄDZANIA PRZEZ PARTYCYPACJĘ JEST WZROST AKTYWNOŚCI PODWŁADNYCH ORAZ ZASPOKOJENIE ICH POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU(SAMOREALIZACJI, UZNANIA, PRZYNALEŻNOŚCI) W DRODZE DOPUSZCZENIA ICH DO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJi

   

  Zarządzanie przez partycypację czyli zarządzanie z udziałem pracowników we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE PRZEZ WYNIKI (REZULTATY)

   

  Zarządznie przez wyniki w stosunku do przedsiębiorstwa działa jako system generujący wyniki ekonomiczne w postaci kosztów i zysku. Każde przedsiębiorstwo ponosi koszty, zaś zyski powstają na skutek szans, jakie wykorzystują przedsiębiorstwa oraz pojawiających się okazji w otoczeniu i na zewnątrz. W...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lara Dodano /21.04.2011 Znaków /2 281

  praca w formacie txt

Do góry