Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW SPRZEDAŻY I ZARZĄDU

  Koszty sprzedaży stanowią koszty pośrednie poniesione w fazie zbytu w związku z prowadzoną działalnością. Obejmują one: 1) prowizje na rzecz pośredników; 2) koszty transportu wyrobów do miejsca przeznaczenia; 3) koszty opakowań wysyłkowych objętych ceną zbytu; 4) opłaty za usługi spedytorów wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE

  Planowanie, preliminowanie, do lat dziewięćdziesiątych XX w. słowo „budżet” kojarzono wyłącznie z budżetem państwa. W Leksykonie finansowo-księgowym występują obok budżetu państwa jeszcze inne hasła: budżet centralny, budżet dodatkowy, budżet kapitałowy, budżet nadzwyczajny, budżety...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH

  Koszty wydziałowe to koszty związane z ruchem, organizacją, kierownictwem i obsługą wydziałów wytwórczych, wyodrębnionych jako miejsca powstawania kosztów. W ewidencji dla kosztów wydziałowych stosuje się podział na pozycje szczegółowe umożliwiające analizę tych kosztów. Podział uwzględnia przede...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET PRODUKCJI

  Element procesu budżetowania. Jego celem jest upewnienie się, że zdolności produkcyjne danej jednostki są w stanie zapewnić odpowiedni poziom sprzedaży oraz utrzymanie niezbędnych zapasów produktów. B.p. jest sporządzany w ujęciu ilościowym. Jego realność zależy od rzetelności przygotowania budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET SPRZEDAŻY

  Wielkość i struktura sprzedaży determinują wykorzystanie potencjału produkcyjnego jednostki gospodarczej i jej sytuację finansową. Z tego powodu b.s. jest najważniejszy w grupie wszystkich budżetów. Jest on jednocześnie najtrudniejszy do opracowania, ponieważ trudno jest przewidzieć zachowania klientów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

  Budowy wykonuje się w celu wymiany zużytych lub powiększenia stanu istniejących środków trwałych. Może ona polegać na zakupieniu lub wytworzeniu majątku nowego lub rozbudowie istniejących obiektów, powodującej istotną zmianę ich cech fizycznych, użytkowych lub przeznaczenia. Budowy powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ

  Koszty robocizny bezpośredniej obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w procesie wytwórczym (wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników), które bez względu na stosowaną formę płac (akord, dniówka, dniówka z premią) można na podstawie dokumentacji odnieść do konkretnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON KOMERCYJNY

  Weksel komercyjny, KWIT, commercial paper, instrument finansowy o charakterze dyskontowym umożliwiający pozyskanie kapitału krótkoterminowego. Jego emitentem są najczęściej przedsiębiorstwo lub instytucja finansowa, a jego emisja jest często gwarantowana i przeprowadzana przez banki. B.k. jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON PIENIĘŻNY

  Jego emitentem jest NBP. Służy regulowaniu podaży pieniądza, czyli jest instrumentem polityki pieniężnej. B.p. ma określoną wartość nominalną i termin wykupu, który liczony jest od daty zakupu uwidocznionej na bonie. NBP oferuje b.p. na przetargach. B.p. są dokumentami na okaziciela, jednakże na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON SKARBOWY

  Dokument potwierdzający zaciągnięcie zobowiązania przez rząd państwa emitującego papier wartościowy. W Polsce b.s. emitowane są w odcinkach o z góry określonych nominałach i sprzedawane z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej na przetargach organizowanych przez NBP. Po upływie terminu, na jaki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt

Do góry