Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  List rekomendacyjny

   

  List rekomendacyjny jest szczególnie kontrowersyjnym narzędziem. Typowy list nie ma określonej ściśle formy. Proszący o list zwykle przedstawia niewiele wskazówek dotyczących tego, co chciałby w tym liście znaleźć. Większość listów opisuje dyspozycje rekomendowanego, podkreślając motywację i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życiorys

   

  Życiorys jest formą przedstawienia danych biograficznych. Osoby analizujące te dane narażone są na wiele zniekształceń powstających podczas ich lektury. Chciałabym tutaj wskazać na możliwości osłabienia rzetelności życiorysu jako metody doboru poprzez popełniane błędy atrybucyjne. Jeden z tych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDZIE POPEŁNIAMY BŁĘDY W PROCESIE SELEKCJI?

   

  Selekcja personelu jest procesem społecznym, podczas którego ludzie dokonują ocen, szacują prawdopodobieństwo wystąpienia pożądanych zachowań, poszukują przyczyn zachowań innych ludzi. W procesie tym popełnia się wiele błędów. Rezultaty wielu badań przeprowadzonych w celu odkrycia przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR MENEDŻERÓW

   

  Kierownicy odgrywają główną rolę w organizacji, stąd decyzje doboru kierowników są najważniejszymi decyzjami personalnymi. Dobór ten jest trudniejszy od doboru innych pracowników ze względu na złożoność pracy menedżerów oraz wymaganą zróżnicowaną gamę umiejętności i uzdolnień.

  Stosowane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /3 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oferta pracy

   

  Etapem kończącym selekcję jest przedstawienie wybranemu kandydatowi oferty pracy. Jej przyjęcie skutkuje nawiązaniem stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

  Polski system prawny zna dużą rozmaitość stosunków prawnych, których przedmiotem jest świadczenie pracy.

  Są to:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania lekarskie

   

  Poddanie kandydata badaniom lekarskim ma na celu ustalenie, czy posiada on zdolność fizyczną i psychiczną do pracy na danym stanowisku. Ponadto ich celem jest ochrona innych pracowników przed chorobami zakaźnymi oraz ochrona organizacji przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi.

  Problem badań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weryfikacja informacji o kandydacie

   

  Weryfikacja informacji o kandydacie służy ustaleniu prawdziwości danych zawartych w dokumentacji przedstawionej przez kandydata. Polega na kontaktowaniu się z wystawcami dokumentów w celu uzyskania potwierdzenia ich prawdziwości i w celu poszerzenia wiedzy o kandydacie. Etap ten może wywoływać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad szczegółowy

   

  Wywiad szczegółowy ma na celu wypełnienie luk w dotychczasowej informacji o kandydacie oraz poznanie kandydata jako człowieka. Stwierdzenie, czy kandydat jest odpowiedni na dane stanowisko i dla organizacji. Wywiad prowadzony jest zwykle przez kierownika funkcyjnego. Stanowi najważniejszy etap selekcji i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie, grupowe metody selekcji

   

  Testowanie jest tym etapem selekcji, który służy do ustalenia zainteresowań, zdolności, umiejętności, zdolności do uczenia się oraz dominujących cech osobowości kandydata. Testy stanowią zestawy odpowiednio skonstruowanych zadań, które kandydat rozwiązuje w trakcie badania.

  Test powinien...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów

   

  Pisemne oferty kandydatów stanowią ich odpowiedzi na zapotrzebowanie organizacji zgłoszone w procesie rekrutacji. Są formalnym stwierdzeniem chęci kandydatów do zatrudnienia się. Stanowią pierwsze i podstawowe źródło informacji o kandydatach.

  Pisemna oferta kandydata złożona jest z przedstawionych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Yulia Dodano /21.04.2011 Znaków /2 950

  praca w formacie txt

Do góry