Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Oprocentowanie

  Charakterystyka

  Procent Bankowy (nazywany również odsetkami) to zysk wierzyciela (np. deponenta, pożyczkodawcy, inwestora itd.), którego zapłaty ma prawo domagać się od dłużnika w zamian za dysponowanie kapitałem powierzonym dłużnikowi przez wierzyciela.

  Stopa procentowa to nic innego jak wyliczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /5 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne

  Charakterystyka

  Cel to przyszły stan rzeczy, który chcemy osiągnąć, innymi słowy zamierzenie. Cel wyraża sens istnienia danej jednostki. W odniesieniu do instytucji cel oznacza przedsięwzięcie ustalone w sposób formalny. Cele zawsze wynikają z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P. Weibela

  Charakterystyka

  Weibel zastosował w swoim badaniu analizę profilowaną oraz jednowymiarowy dychotomiczny test klasyfikacyjny.

  Opublikował on wyniki analizy 72 przedsiębiorstw, z czego 36 było wypłacalnych a 36 niewypłacalnych. Wszystkie te przedsiębiorstwa były klientami jednego z dużych szwajcarskich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P. Weibela

  Charakterystyka

  Weibel zastosował w swoim badaniu analizę profilowaną oraz jednowymiarowy dychotomiczny test klasyfikacyjny.

  Opublikował on wyniki analizy 72 przedsiębiorstw, z czego 36 było wypłacalnych a 36 niewypłacalnych. Wszystkie te przedsiębiorstwa były klientami jednego z dużych szwajcarskich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zespołu

  Charakterystyka

  Zespoły są nieodłączną cechą każdej organizacji i każdej zbiorowości jednostek. Są one czymś więcej niż po prostu

  sumą jednostek które je tworzą, a jednocześnie nie są prostymi elementami i ułamkami większej całości jaką jest

  organizacja. Zespół to grupa społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.04.2011 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  Charakterystyka

  Prognozowanie - to racjonalne, naukowe, przewidywanie przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Można wyróżnić kilka rodzajów przewidywań:

  * zdroworozsądkowe

  * naukowe

  2. nieracjonalne

  O przewidywaniach racjonalnych mówimy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  Charakterystyka

  Prognozowanie - to racjonalne, naukowe, przewidywanie przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Można wyróżnić kilka rodzajów przewidywań:

  * zdroworozsądkowe

  * naukowe

  2. nieracjonalne

  O przewidywaniach racjonalnych mówimy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja historyczna

  Definicja

  Generalizacja historyczna - pewne swoiste uogólnienie historyczne, mające charakter statystyczny lub ogólny. Od praw nauki wyróżnia się tym, że podmiot twierdzenia posiada określone pewne ramy czasowo-przestrzenne. Zazwyczaj do określenia tych ram wykorzystywane są pojęcia historyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalizacja historyczna

  Definicja

  Generalizacja historyczna - pewne swoiste uogólnienie historyczne, mające charakter statystyczny lub ogólny. Od praw nauki wyróżnia się tym, że podmiot twierdzenia posiada określone pewne ramy czasowo-przestrzenne. Zazwyczaj do określenia tych ram wykorzystywane są pojęcia historyczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie międzywydziałowe

  Charakterystyka

  Planowanie międzywydziałowe jest hasłem stosowanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym czyli takim które wytwarza produkty z wykorzystaniem zasobów pracowniczych jak również środków produkcji. Produkty te są sprzedawane na zasadzie pełnej odpłatności. Przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /4 171

  praca w formacie txt

Do góry