Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Krzywa podaży pracy

  Definicja

  Krzywa podaży pracy przedstawia rozmiary pracy oferowanej na rynku robocza|siły roboczej przy różnych poziomach realna|płacy realnej. Jest ona najczęściej krzywą rosnącą, bowiem występuje dodatnia zależność pomiędzy poziomem płac realnych a liczbą osób skłonnych podjąć pracę w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres

  Charakterystyka

  Stres jest napięciem odczuwanym, gdy trzeba podjąć ważną decyzję, martwieniem się z powodu nie układających się stosunków z ludźmi, niepokojem w pewnej sytuacji czy strachem wobec zagrażającego niebezpieczeństwa.

  Krótki, intensywny stres może być czasem motywujący lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /6 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres

  Charakterystyka

  Stres jest napięciem odczuwanym, gdy trzeba podjąć ważną decyzję, martwieniem się z powodu nie układających się stosunków z ludźmi, niepokojem w pewnej sytuacji czy strachem wobec zagrażającego niebezpieczeństwa.

  Krótki, intensywny stres może być czasem motywujący lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /6 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paintball

  Charakterystyka

  Nowoczesny paintball to rodzaj niezwykłej gry zespołowej. Gra polega na prowadzeniu walki przy użyciu markerów. Marker to urządzenie które za pomocą sprężonego gazu miota kulkami wypełnionymi kolorową farbą. Zasada działania markera jest podobna do zasady działania broni pneumatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia skali produkcji

  Charakterystyka

  Ekonomia skali produkcji jest pojęciem z zakresu mikroekonomii - ukazuje zachowanie, a właściwie reakcję kosztu jednostkowego produkcji względem rozmiarów tejże produkcji , wskazuje jednocześnie na korzyści płynące w produkcji masowej.

  Pojęcie to mówi nam, że w miarę zwiększania w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia skali produkcji

  Charakterystyka

  Ekonomia skali produkcji jest pojęciem z zakresu mikroekonomii - ukazuje zachowanie, a właściwie reakcję kosztu jednostkowego produkcji względem rozmiarów tejże produkcji , wskazuje jednocześnie na korzyści płynące w produkcji masowej.

  Pojęcie to mówi nam, że w miarę zwiększania w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Philipsa

  Charakterystyka

  Zależność między inflacją a bezrobociem została zbadana przez A. W. Philipsa w 1958 roku. Pokazał on statystyczną zależność między inflacją płac a poziomem bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach 1861-1957.

  Odkładając stopę inflacji płac na osi pionowej, a stopę bezrobocia na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alimenty

  Charakterystyka

  Alimenty - świadczenie w pieniądzu lub naturze wynikającego z obowiązku alimentacyjnego. Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 128). Generalną zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alimenty

  Charakterystyka

  Alimenty - świadczenie w pieniądzu lub naturze wynikającego z obowiązku alimentacyjnego. Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 128). Generalną zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilety skarbowe

  Charakterystyka

  BILETY SKARBOWE - pierwsze polskie pieniądze papierowe wydrukowane w okresie insurekcji kościuszkowskiej (1794r.)

  Historia biletów skarbowych

  Rada Najwyższa Narodowa w uchwale z dnia 8 czerwca 1794r. postanowiła o wprowadzeniu do obiegu biletów skarbowych (pieniądz papierowy). Pieniądze te...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /3 965

  praca w formacie txt

Do góry