Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Model związków encji

  Charakterystyka

  Modelowanie danych jako technika, wymaga odpowiedniego ich zorganizowania i dokumentowania, jest powszechnie wykorzystywana w przedsięwzięciach projektowania systemów informacyjnych. Model danych, opracowany na różnym poziomie abstrakcji i szczegółowości, jest podstawą dla późniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestor

  Charakterystyka

  ''

  Osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przynoszące zyski przedsięwzięcia.

  Inwestor ponosi wyższe ryzyko w porównaniu do kredytobiorcy ze względu na to, że jednocześnie jest inwestorem i kredytobiorcą. Ryzyko inwestora składa się z ryzyka, które...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki został zatwierdzony przez Komisję Europejską we wrześniu 2007 roku. Jest on jednym z programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram odniesienia 2007-2013, który to zaś wchodzi w skład Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko stopy procentowej

  Charakterystyka

  Ryzyko stóp procentowych wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Ryzyko to w odniesieniu do przedsiębiorstwa oznacza, że jest ono narażone na zmiany wartości aktywów, jak i zobowiązań na skutek zmian stóp procentowych. Takie zmiany mają wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko stopy procentowej

  Charakterystyka

  Ryzyko stóp procentowych wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Ryzyko to w odniesieniu do przedsiębiorstwa oznacza, że jest ono narażone na zmiany wartości aktywów, jak i zobowiązań na skutek zmian stóp procentowych. Takie zmiany mają wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrofinanse

  Charakterystyka

  Mikrofinanse są instrumentami oferującymi podstawowe usługi finansowe, jak pożyczka, osobom o niskich dochodach, często narażonych na wykluczenie społeczne.

  Ideą mikrofinansowania jest zagwarantowanie podmiotowi charakteryzującemu się niskimi dochodami usług finansowych takich jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /3 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność między ceną a kosztem

  Charakterystyka

  Uważne przyglądanie się kosztom i temu jak oddziałują one na ceny, a następnie na marże jest dla firmy niezbędne z dwóch powodów:

  po pierwsze; globalna konkurencja, żaden rynek nie jest wolny od nacisku konkurencyjnego, co może spowodować obniżenie marży i negatywnie wpłynąć na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność między ceną a kosztem

  Charakterystyka

  Uważne przyglądanie się kosztom i temu jak oddziałują one na ceny, a następnie na marże jest dla firmy niezbędne z dwóch powodów:

  po pierwsze; globalna konkurencja, żaden rynek nie jest wolny od nacisku konkurencyjnego, co może spowodować obniżenie marży i negatywnie wpłynąć na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność między ceną a kosztem

  Charakterystyka

  Uważne przyglądanie się kosztom i temu jak oddziałują one na ceny, a następnie na marże jest dla firmy niezbędne z dwóch powodów:

  po pierwsze; globalna konkurencja, żaden rynek nie jest wolny od nacisku konkurencyjnego, co może spowodować obniżenie marży i negatywnie wpłynąć na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapas bezpieczeństwa

  Charakterystyka

  Zapas bezpieczeństwa - (safety stock)- ma on za zadanie chronić przedsiębiorce przed nieoczekiwanymi zmianami popytu na wyroby lub opóźnieniami zamawianych dostaw. Zapas ten ma za zadanie zachować zdolność przedsiębiorcy do zaspakajania popytu na towary w czasie od złożenia zamówienia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt

Do góry