Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje przełożonych przy wytyczaniu ścieżek karier

   

  Rola bezpośredniego przełożonego polega na pełnieniu sześciu podstawowych funkcji wobec podwładnych: funkcja INFORMATORA - przełożony prowadzi formalne i nieformalne rozmowy z pracownikami, których efektem jest dobre poinformowanie pracownika oraz zrozumienie ze strony przełożonego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie karierami

   

  Proces zarządzania karierami to działania podejmowane przez organizację zmierzające do połączenia dróg osiągania celów organizacji i jej pracowników, polegają one na pomaganiu zatrudnionym w osiąganiu tych celów osobistych, które powiązane są z realizacją celów całej organizacji. Zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kariery zawodowej

   

  Kariera to następstwo obejmowanych przez pracownika stanowisk, wykonywanych prac lub/i pełnionych funkcji. 

   

  Indywidualna kariera pracownika zaczyna się w momencie umiejscowienia go na danym stanowisku, a kończy się w chwili opuszczenia organizacji

   

  Karierę określają zmieniające się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie kariery

   

  Planowanie kariery (planning of career) - pewien model racjonalnego, sekwencyjnego postępowania jednostki dążącej do awansu zakładający, że ma ona duże możliwości kontroli wyników swego działania i spostrzega sytuację jako zależną od własnych stałych cech i własnego zachowania oraz wybiera sobie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /10 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa na czas określony

   

  >

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa na czas wykonywania określonej pracy

   

  Umowa na czas wykonywania określonej pracy. Umowa ta stanowi odmianę umowy na czas określony z tą różnicą ze graniczny termin rozwiązania wyznacza tu przyjęty przez strony czas realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Umowa ta znajduje częste zastosowania przy pracach sezonowych, których cykle można z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa na czas próbny

   

  Umowa na czas próbny. umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę, a jej zawieranie ma charakter fakultatywny i pomyślane zostało jako zabezpieczenie interesów pracodawcy i umożliwienie mu automatycznego rozwiązania stosunku pracy po upływie okresu próbnego. Umowę tę pracodawca może także...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIA KTÓRE SŁUŻĄ ZATRZYMANIU PRACOWNIKÓW W FIRMIE

   

  Powinniśmy się zastanowić jakie przyczyny skłaniają ludzi do odejścia z firmy. Informacji na ten temat mogą udzielić pracownicy odchodzący z firmy lecz istnieje ryzyko że nie powiedzą oni prawdziwych przyczyn odejścia, dlatego przeprowadza się ankiety w regularnych odstępach czasu. Najłatwiej o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany zatrudnienia

   

  Plany zatrudnienia powinny obejmować takie kwestie jak:

  rekrutacja – określenie liczby kandydatów, umiejętności, wymaganych podstaw oraz metod pozyskiwania kandydatów,

  utrzymanie – wzbudzanie poczucia przywiązania do firmy w celu zatrzymania cennych pracowników,

  szkolenia i kursy –...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA REKRUTACJI

   

  Rekrutacja następuje na rynku pracy, lecz rynek pracy ulega zmianom reagując na czynniki otoczenia. Źródła rekrutacji zależą od dostępności na danym terenie odpowiednich ludzi, a także charakteru stanowisk do obsadzenia. Możliwość przeprowadzenia rekrutacji pracowników często zależy w równym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt

Do góry