Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Giełda towarowa

   

  Giełda towarowa – jest instytucją rynku formalnego na której w określonym miejscu i czasie dochodzi do koncentracji popytu i podaży, oraz do sprzedaży towarów masowych jednorodnych np.: zboża, cukier, mięso, materiały budowlane i inne. W czasie tych transakcji kształtuje się cena danych towarów w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość produkcji.

   

  Produkowane wyroby oceniane są pod względem ich jakości i nowoczesności.

  Jakość produktu ma podstawowe znaczenia dla zapewnienia konkurencyjności szczególnie przy eksporcie, ponieważ na rynku światowym liczą się produkty najwyższej jakości i posiadające certyfikaty. Jakość produktu jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /7 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  3 typy produkcji

   

  Produkcja jednostkowa –polega na wytwarzaniu pojedynczych wyrobów na zamówienie. Asortyment jest szeroki, cykl produkcyjny długi, kwalifikacje pracowników wysokie oraz wysoki koszt jednostkowy produkcji.

  Przykładem produkcji jednostkowej jest produkcja statków, aparatury, meble produkcja miarowa- np.: futra...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYWATYZACJA

   

  PRYWATYZACJA oznacza w gospodarce przechodzenie od własności państwowej do prywatnej poprzez sprzedaż majątku państwowego lub jej udostępnienie prywatnym osobom fizycznym lub prawnym. Zadaniem prywatyzacji jest poprawa efektywności gospodarowania , lepsze wykorzystanie majątku i wzrost zysku. Prywatny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja bezpośrednia

   

  Prywatyzacja bezpośrednia- przeprowadzana jest trzema sposobami:

  1)sprzedaż przedsiębiorstwa

  2)wniesienie majątku p.p. do istniejącej spółki

  3)oddanie do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej (zastosowano w około 1120 p.p. na ogólną ilość 1669 sprywatyzowanych bezpośrednio).

  Prywatyzacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja pośrednia

   

  Prywatyzacja pośrednia dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw działających w dochodowych branżach i polega na tworzeniu spółek z udziałem Skarbu państwa. Akcje należące do Skarbu państwa są sprzedawane w trybie :

  -oferty ogłoszonej publicznie

  -przetargu publicznego

  -rokowań podjętych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka

   

  Spółka jest umownym związkiem osób (wspólników) i ich kapitałów w celu prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej. Stronami umowy spółki mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady pieniężne lub rzeczowe (tzw. aporty). Spółkę można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /7 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE.

   

   

   

  Ustawa z 7 lipca 1994r „ Prawo spółdzielcze”

  SPÓŁDZIELNIA jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób , która w interesie swych członków prowadzi działalność gospodarczą.

  Spółdzielnia powstaje z inicjatywy członków – założycieli , którzy opracowują statut , wybierają zarząd i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa komunalne

   

  Przedsiębiorstwa komunalne- gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług np. komunikacyjnych, wodociągów elektrociepłowni i inne.

  Ustawa z 1990r o „samorządzie terytorialnym” dała...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy przedsiębiorstw państwowych.

   

  odrębność ekonomiczna posiada odrębny majątek

  osobowość prawna , nabywa ją z chwilą zarejestrowania w sądzie.

  Odrębność organizacyjna (stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, ma swoją nazwę i siedzibę)

  Odrębność terytorialna ( zajmuje obszar na którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 495

  praca w formacie txt

Do góry