Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  METODY PLANOWANIA.

   

  W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania, lecz w zależności od rodzaju planu, od wielkości podmiotu gospodarczego stosuje się różne metody:

  a)Metoda bilansowa- polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania. Metodę tą stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWNIA ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW.

   

  Każdy szef realizuje jakiś styl kierowania. Istnieje szereg klasyfikacji stylów kierowania i do najbardziej trafnej, ale uproszczonej należy podział na:

  1)Kierowanie autokratyczne- polega na jednoosobowym narzucaniu swojej decyzji bez konsultacji. Kierownik autokrata nie znosi sprzeciwów i odmiennych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PRACY.

   

  Jest czynnikiem, który łączy środki produkcji oraz pracę ludzką w procesie gospodarczym aby osiągnąć zamierzony cel.

  Do podstawowych zadań organizacji pracy należą:

   

  zasada racjonalnego działania według której należy dążyć do osiągnięcia maksymalnego efektu przy określonym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy

   

  Bilans płatniczy- jest pojęciem szerszym od bilansu handlowego i obejmuje wszystkie pozostałe rozliczenia finansowe z zagranicą np.: inwestycje netto , transakcje finansowe, przepływy transferowe i inne.

  Dewaluacja waluty krajowej jest korzystna dla eksporterów i czyni eksport bardziej opłacalnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans handlowy

   

  Bilans handlowy – to zestawienie wpływów dewizowych z eksportu i wydatków dewizowych na import towarów i usług np.: turystycznych , transportowych i bankowych. Jeżeli wartość eksportu przewyższa wartość importu to saldo bilansu handlowego jest dodatnie. W latach 1990 saldo bilansu handlowego jest ujemne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizacja

   

  Liberalizacja- Pożądana jest polityka liberalna zapewniająca właściwą alokację zasobów tam gdzie są niższe koszty wytwarzania. Za liberalną polityką przemawiają następujące argumenty:

  taryfy, limity, ograniczają podaż dóbr dla krajowego konsumenta i ceny są wyższe niż były w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm

   

  Protekcjonizm- jest z reguły społecznie szkodliwy jednak ze względów ekonomicznych często przez rządy stosowany. Poszczególne kraje nakładają ograniczenia na handel zagraniczny z następujących przyczyn:

  występowanie problemów ze zrównoważeniem bilansu handlowego

  ochrona nowopowstałych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny

   

  Istotą handlu zagranicznego jest uzupełnienie brakujących zasobów dóbr w kraju oraz wykorzystanie względnej różnicy kosztów produkcji określonych towarów w kraju i zagranicą. Handel zagraniczny eksport, import, reeksport, obrót uszlachetniający i tranzyt. Do 1990r handel zagraniczny w Polsce był na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg

   

  Przetarg polega na zbieraniu ofert i wyborze dostawcy oferującego najkorzystniejsze warunki dostawy towarów, robót i usług. Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów określa ustawa z 1994r. O Zamówieniach Publicznych znowelizowana 1997r. Przetargi dotyczą robót budowlanych dostaw i usług opłaconych ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcje

   

  Są to publiczne licytacje towarów niejednorodnych np.: dzieła sztuki itp. Towar lub jego próbki znajdują się w pomieszczeniach gdzie odbywa się aukcja aby można było zobaczyć i ocenić jakość. Sprzedaż towarów na aukcji prowadzona jest w formie licytacji, tzn. towar kupuje ten kto zaoferuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt

Do góry