Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyczny stabilizator koniunktury

  Charakterystyka

  Automatyczne stabilizatory koniunktury są to narzędzia reagujące na zmiany koniunkturalne, nie wymagające podejmowania jakichkolwiek decyzji, dotyczących ich wykorzystania. Samoczynnie pobudzają lub hamują wysoką aktywność gospodarczą bez ingerencji państwa. Służą realizacji pasywnej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesu

  Definicja

  Zdolność procesu - stopień spełnienia przez proces wymogów jakościowych, wykorzystując wskaźniki zdolności (ang capability indicies). Jeżeli uwzględnimy tolerancję badanej właściwości, możemy określić potencjalne i rzeczywiste zdolności procesu do spełnienia wymagań jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesu

  Definicja

  Zdolność procesu - stopień spełnienia przez proces wymogów jakościowych, wykorzystując wskaźniki zdolności (ang capability indicies). Jeżeli uwzględnimy tolerancję badanej właściwości, możemy określić potencjalne i rzeczywiste zdolności procesu do spełnienia wymagań jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka

  Charakterystyka

  Rozróżnienie wąskiego i szerokiego znaczenia pojęcia metodyki podkreślono min. w pracy pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego [1]. W szerokim ujęciu metodyka została przedstawiona jako całościowy tok postępowania zawierający: charakterystykę obszaru badań, bazowy plan badań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Charakterystyka

  Strategie cenowe:

  to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Charakterystyka

  Strategie cenowe:

  to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost ukierunkowany

  Charakterystyka

  Ukierunkowany wzrost gospodarczy oznacza przesunięcie krajowej granicy możliwości produkcyjnych na zewnątrz, w kierunku od początku układu współrzędnych. Wzrost może wynikać ze zwiększenia się krajowych zasobów lub z poprawy efektywności wykorzystania tych zasobów w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator dostateczny

  Charakterystyka

  Estymator jest uznawany za dostatecznym (wystarczającym) w momencie, gdy wykorzystuje on wszystkie informacje o szacowanym parametrze, które są zawarte w danych (w próbie) <br

  Pojęcie to zostało wprowadzone przez znakomitego angielskiego matematyka R.A. Fishera. Przez estymator dostateczny...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt

Do góry