Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PROMPT

  Charakterystyka

  Metodyka PROMPT jest metodą zarządzania projektami, która w dzisiejszym świecie jest niezbędna dla organizacji, która chce pozostać konkurencyjną i wciąż efektywną.

  Metodyka ta powstała w 1975 opracowana przez Simpact System Ltd. Cztery lata później została wdrożona przez CCTA jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania produkcji

  Cele procesu

  cele związane z istnieniem procesu:

  maksymalne, ekonomicznie uzasadnione, wykorzystanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa racjonalizacja stanu zapasów minimalizacja przestojów produkcji

  cele związane z doskonaleniem procesu:

  zmniejszenie o 5% w ciągu miesiąca materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /14 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko cenowe

  Definicja

  Ryzyko cenowe, w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa lub też wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Niekorzystne zmiany tych cen (wzrost cen produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko cenowe

  Definicja

  Ryzyko cenowe, w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa lub też wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Niekorzystne zmiany tych cen (wzrost cen produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wadium

  Charakterystyka

  Wadium - kwota składana do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni, ani nie wycofa złożonej oferty. [1]

  Uregulowania dotyczące wadium znajdują się w Kodeksie Cywilnym (art. 70) oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Logistyka)

  Charakterystyka

  Wpływ podstawowych rodzajów działań logistycznych na tworzenie wartości produktu dla nabywcy Można określić wykorzystując koncepcję wartości|łańcucha wartości Porter|M. Portera. Użytecznym jest podejście przedstawione przez M. Christophera [1]. Autor wykorzystał w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt

Do góry