Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Teoria kosztów transakcyjnych

  W tym podejściu funkcjonowanie przedsiębiorstwa rozpatrywane jest jako problem kontraktowania. Problem ten wiąże się ściśle z wyborem pomiędzy nabywaniem pojedynczych dóbr i usług od niezależnych, wyspecjalizowanych jednostek na rynku a wytwarzaniem takich dóbr czy usług we własnym zakresie. Wymiana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport pośredni

  Charakterystyka

  Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport pośredni

  Charakterystyka

  Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze symulacyjne

  Charakterystyka

  Scenariusze symulacyjne - za ich pomocą przeprowadza się ocenę wartości dokonanych wyborów decyzji strategicznych. Te decyzje różnią się od siebie pod względem siły oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo.

  Etapy stosowania

  Proces opracowywania scenariuszów symulacyjnych składa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w sprawozdawczości finansowej

  Charakterystyka

  Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes. Stosowanie takich zasad niewątpliwie wymaga pewnych poświęceń. Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w sprawozdawczości finansowej

  Charakterystyka

  Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes. Stosowanie takich zasad niewątpliwie wymaga pewnych poświęceń. Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłoszenie sprawozdania finansowego

  Charakterystyka

  Ogłoszenie sprawozdania finansowego - jest to opublikowanie sprawozdania finansowego jednostki, która kontynuuje swoją działalność gospodarczą oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w

  " Monitorze Polskim B", a w przypadku spółdzielni w " Monitorze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin zapadalności

  Charakterystyka

  Termin zapadalności w ekonomii oznacza dzień w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami.

  Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na:

  krótko okresowe -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt

Do góry