Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych

  Charakterystyka

  CRD (ang. Capital Requirement Directive) - jest to tzw. Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. CRD została uchwalona przez Parlament Europejski 28 września 2005 r., natomiast jej postanowienia obowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 r.

  Struktura CRD

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentowanie systemu zarządzania

  Charakterystyka

  Dokumentowanie jest formą licznych zapisów regulowanych poprzez normy dotyczące jakości. Każda organizacja czy inne przedsiębiorstwo, która zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością winna jest prowadzić proces dokumentowania i nie może się od tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank specjalny

  Charakterystyka

  Banki specjalistyczne stanowią szeroką grupę instytucji finansowych, do których należą:

  banki hipoteczne, rolne, melioracyjne, komunalne, banki regionalne, instytucje kredytu ratalnego, banki zbiornicze - przechowujące papiery wartościowe. towarzystwa lokat kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stagflacja

  Charakterystyka

  Stagflacja - zjawisko z zakresu makroekonomii oznaczające współwystępowanie wysokiej inflacji i dużego bezrobocia. Często jest ona spowodowana przez ujemny podażowy D., s. 253.

  Po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowano w latach 70-tych, kiedy to kraje eksportujące ropę naftową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja strategiczna

  Charakterystyka

  Opcja strategiczna - jeden z kilku wariantów, rozwiązań określonego zadania lub organizacji|celu.

  Preferowana czy przyjęta przez społeczność przedsiębiorstwa opcja strategiczna powinna być dla specjalistów od planowania podstawą do opracowania strategii. Taka strategia jest projektem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salam

  Charakterystyka

  Salam jest islamskim kontraktem finansowym. Salam jest kontraktem sprzedaży, w którym zapłata następuje z góry w momencie zawarcia umowy, natomiast dostawa towaru lub usługi odbywa się w terminie późniejszym, dokładnie uzgodnionym przez strony. Nie wszystko może być jednak przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrument pochodny

  Charakterystyka

  Instrumteny pochodne- Derywaty są instrumentami finansowymi opartymi na innych instrumentach (w szczególności papierach wartościowych), lub kursach walutowych, od których zależy ich wartość. Bazą instrumentów pochodnych są zazwyczaj instrumenty rynku kapotałowego, takie jak akcje czy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zapadalności

  Charakterystyka

  Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zapadalności

  Charakterystyka

  Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zapadalności

  Charakterystyka

  Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt

Do góry