Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności transferowe

  Charakterystyka

  Płatności transferowe są to wydatki państwa, w zamian za które nie wymaga ono dostarczenia żadnych zasobów, dóbr ani świadczenia usług. Trafiają one do gospodarstw domowych, które mogą dzięki nim wydać więcej na konsumpcję lub oszczędności. Płatności transferowe częściowo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja hoteli

  Charakterystyka

  Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja hoteli

  Charakterystyka

  Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd polubowny

  Charakterystyka

  Sąd polubowny jest to instytucja niepaństwowa powołana do rozstrzygania spraw cywilnych, w tym gospodarczych. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stwarzają możliwości orzekania przez sąd polubowny w sprawach majątkowych.

  Wyrok sadu ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Group-Team-Ware

  Charakterystyka

  Metoda Group-Team-Ware jest metodą wspomagania rozwoju wiedzy w organizacji. Jej istota sprowadza się do komputerowego wspomagania pracy zespołowej i komunikacji. Wykorzystanie komputerów i specjalistycznego oprogramowania ułatwia rozwiązywanie złożonych problemów w o wiele krótszym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMTP

  Charakterystyka

  Protokół ten służy do przekazywania wysłanej poczty na wybrany serwer pocztowy(serwer przechowujący i rozprowadzający nasze wiadomości)

  Numery portów serwera:

  SMTP - 25 SMTPs - 465 Historia SMTP

  Prekursorem SMTP był program SNDMSG(Send Message), wykorzystany w 1971 roku przez Raya...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pracy

  Charakterystyka

  Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku, pracy który ustał. Jest to dokument wydawany obowiązkowo. Nie może on zawierać elementów oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /6 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pracy

  Charakterystyka

  Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku, pracy który ustał. Jest to dokument wydawany obowiązkowo. Nie może on zawierać elementów oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /6 042

  praca w formacie txt

Do góry