Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Hipoteza statystyczna

  Charakterystyka

  Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące częstości|rozkład cechy w populacji generalnej, czyli rozkładu teoretycznego sformułowane bez przeprowadzenia badania pełnego wyłącznie na podstawie danych z próby.

  Hipotezy statystyczne mogą dotyczyć parametrów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze możliwych zdarzeń

  Charakterystyka

  Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu strategii przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Metody te pozwalają przewidzieć różnego rodzaju zjawiska, które mogą wystąpić w zmieniającym się otoczeniu, co pomoże przygotować się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /4 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rachunkowości

  Funkcje rachunkowości

  Rachunkowość ma do spełnienia wiele ważnych funkcji. Do podstawowych możemy zaliczyć funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną. Ze względu na kryterium odbiorcy informacji tworzonych przez rachunkowość wyróżnia się funkcję wewnętrzną oraz zewnętrzną. W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie cyklu życia wyrobu

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia jako podejścia metodologicznego występuje w różnych dyscyplinach naukowych. W naukach ekonomicznych cykl życia przeważnie odnosi się do zarzadzania organizacją, technologią, produktem. Cykl życia wyrobu jest zazwyczaj analizowany w aspekcie marketingowym w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private Equity

  Charakterystyka

  Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.

  Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private Equity

  Charakterystyka

  Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.

  Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochudzony łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Ochudzony łańcuch dostaw (Lean Supply Chain Management) - jest rozwiązaniem z zakresu SCM

  Zastosowanie

  Lean Supply Chain Management znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów charakteryzujących się następującymi cechami:

  długim cyklem życia przewidywalną wielkością popytu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt

Do góry