Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju

   

  Każdy kraj rozwija się gospodarczo. Czasami są to zmiany bardzo dynamiczne, kiedy indziej tempo rozwoju jest mniejsze. Każdy rozwój pociąga za sobą konieczność dostosowywania się przedsiębiorstw do nowej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy muszą być elastyczni inaczej zostaną wyeliminowani z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kontroli

   

  Proces kontroli:

  ustalenie norm

  dokonanie pomiaru

  porównanie (po zdarzeniu np., po naprawie obuwia; pozwala na ocenę wielkości odchyleń i określenie, gdzie one wystąpiły, jak i dlaczego)

  skorygowanie

  sprzężenie zwrotne (weryfikację norm i celów - w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA I KOMUNIKOWANIE

   

  Komunikacja = procesy porozumiewania się i wymiany informacji.

  Rola komunikacji w zarządzaniu:

  umożliwia kierownikowi kontakty z podwładnymi, z przełożonymi, klientami, dostawcami,...

  informacyjna – przekazywanie wiadomości podwładnym o ich zadaniach i pozyskiwanie od nich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWOWANIE

   

  Potrzeby ludzkie są najistotniejszym czynnikiem motywującym do działania. Przez motywację rozumie się stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Systemy motywowania, czyli oddziaływania na członków p., zachęcanie ich do podejmowania działań dla niej korzystnych i ograniczania lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

   

  Dokonywanie zmian jest koniecznością; zmusza do tego rozwój konkurencji. Ważna jest jednak już także szybkość działania, wyprzedzenie konkurentów, w stosunku do których każde spóźnienie sytuuje firmę na słabszej pozycji. Dokonywanie zmian we właściwym czasie i sprzężenia ich ze zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja

   

  Organizacja: (w sensie atrybutowym/instrumentalnym, rzeczowym/instytucjonalnym, czynnościowym)

  wg T. Kotarbińskiego to pewna całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości.

  wg K. Bolesta-Kukułka to uporządkowany układ wzajemnie powiązanych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

   

  elowość

  wykonalność

  niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

  operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

  racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

  elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

  optymalna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podfunkcje planowania

   

  kontrolna – konfrontacja planów z rzeczywistością, ujawnienie odchyleń i ich przyczyn, umożliwienie korekty

  koordynacyjna – polega na dopasowaniu / dostrojeniu:

  celów p. do tendencji występujących w gospodarce, eliminacja słabych i wykorzystania mocnych stron w potencjale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu decyzyjnego

   

  pojawienie się problemu

  zebranie informacji

  ustalenie przyczyn powstania problemu (pomocnym narzędziem może być diagram ości ryby = wykres Ishikawy; na gł. Osi zaznacza się problem, a na ościach – przyczyny problemu)

  kreowanie / poszukiwanie rozwiązań (korzystanie z logiki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zarządzanie?

   

  jest coraz bardziej złożone

  w dużych przedsiębiorstwach nastąpiło oddzielenie się funkcji właściciela kapitału od funkcji zarządzania oraz tym samym pojawienie się menedżerów; w MSP zwykle właściciel = menedżer

  menedżer = osoba mająca uprawnienia (władzę), nadane jej przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt

Do góry