Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rynek pracy

   

  Rynek pracy to bardzo istotny element obok rynku towarowego, pieniężnego i kapitałowego. R. pracy tworzy relacja - popyt i podaż pracy. Elementem równowagi tego rynku jest płaca.

  Podaż pracy: zatrudnieni+bezrobotni szukający pracy; nie włącza się tutaj biernych zawodowo, którzy nie pracują i nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO PRACY

   

  PRAWO STOSUNKU PRACY - część najobszerniejsza:

  definicja prawa pracy: przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców & postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie o porozumieniach zbiorowych, regulaminów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele i System Narzędzi Zzp.

   

  Istnieją trzy grupy nazw zarządzania zasobami pracy:

  nazwy operujące słowem „polityka”: polityka kadrowa, zatrudnienia, personalna, personalna i kadrowa. Polityka to określanie celów, sposobów ich realizacji; kojarzy się z planowaniem, przez co nie bardzo pasuje do zzp.; polityka kadrowa kojarzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking

   

  Metoda porównania własnych procesów do procesów realizowanych przez „najlepszych” we własnej firmie lub w branży lub innych firmach przodujących w kraju i na świecie. Etapy przeprowadzenia benchmarkingu

   

  Dzięki benchmarkingowi firma może dokonywać porównania realizowanych procesów z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne podejście do zarządzania

   

  W ostatnich dziesięciu latach wdrażane są praktycznie nowe metody zarządzania w krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i eksploatujące nowoczesne systemy informatyczne. Podstawowym wymogiem nakłaniającym przedsiębiorstwa do nowoczesnego, współczesnego sposobu zarządzania są trzy wyzwania dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolowania

   

  Kontrolne działania w przeszłości i obecnie wykonywano aby:

  graniczyć w procesie produkcji pojawianie się wyrobów złej jakości,

  porównać zadnia planowe z rzeczywiście osiągniętymi wynikami,

  pomierzyć sprawność organizacyjną i ekonomiczną firmy i odnieść ją do wzorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja Motywowania

   

  Motywowanie -oddziaływanie jest funkcją która ma powodować u zatrudnionych pracowników twórcze angażowanie w realizację misji-celów organizacji. Twórczość pracownika objawia się nie tylko rzetelnym wykonywaniem przydzielonych zadań ale także na poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ulepszeń w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik, przywódca, menadżer, lider1

   

  Powszechnie przyjmuje się kilka nazw dla zatrudnionych pracowników sprawujących władzę w procesie zarządzania i organizacji. Najczęściej nazywa się takich pracowników; kierownik, dyrektor, prezes menadżer a sporadycznie; przywódca, lider. O ile nie ma ścisłej definicji tych nazw to jednak nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania od strony klienta

   

  Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości).

  Klienci pragną mieć wybór produktów aby dokonać oceny i podjąć decyzje o

  ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy zrobić przed założeniem firmy

   

   

  Firmę może założyć praktycznie każdy, kto dysponuje określonymi cechami charakteru, ma możliwy do zrealizowania pomysł oraz dysponuje początkowym kapitałem. Osoba, która decyduje się na założenie przedsiębiorstwa musi posiadać wszechstronną wiedzę merytoryczną, znać rynek na który chce...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /8 385

  praca w formacie txt

Do góry