Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa.

   

  Tytuł „globalizacja przedsiębiorstwa" jest umownym i nieco zawężonym określeniem zjawisk, o których traktuje niniejsza część podręcznika. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę ku jednej z istotnych oraz przybierających na sile i znaczeniu tendencji rozwojowych [5, s. 166-193; 14, s. 13].

   

  Jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

   

  Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem

  zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie

  dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją

  działalnością kreuje określone — zarówno pozytywne, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /16 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym

   

  Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/lub usługowej oraz dysponująca określonym majątkiem. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /13 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo jako system.

   

  System to taka całość, która jest zbiorem co najmniej dwóch elementów oraz relacji zachodzących pomiędzy każdym z elementów i co najmniej z jednym z pozostałych elementów zbioru tak, że każdy element jest związany z pozostałymi elementami zbioru bezpośrednio lub pośrednio.

   

  Organizacja jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo - typy i cele

   

  Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy i czas wolny od pracy.

   

  Czas pracy (kategoria prawna) to wymierny w jednostkach czasu okres pozostawiania pracownika w dyspozycji podmiotu zatrudniającego bez względu na to , czy praca jest wykonywana w obrębie zakładu pracy , czy w innym oznaczonym miejscu. W Polsce dzień pracy wynosi 8 godzin , tygodniowy - 42 godziny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenia finansowe

   

  Wynagrodzenia finansowe - takie formy, które związane są z wydatkowaniem środków pieniężnych

  - bezpośrednie - pracownik otrzymuje bezpośrednio do ręki gotówkę:

   

  - pośrednie - świadczenie niepieniężne, lecz związane z wydatkowaniem przez firmę pieniędzy:

  ubezpieczenia pracownicze -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwalnianie pracowników

   

  Zwalnianie pracowników może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Zwalnianie grupowe występuje wówczas gdy:

  -istnieje konieczność zwolnienia wszystkich pracowników (w wypadku likwidacji i upadłości)

  - występuje konieczność zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjmowanie do pracy

   

  Przyjmowanie do pracy jako procedura nie może być zbytnio uproszczone. Skomplikowana procedura leży w interesie zarówno pracownika jak i pracodawcy. Aczkolwiek występuje również zagrożenie zbytnim zbiurokratyzowniem procedury.

  Procedura składa się z kilku etapów:

  złożenie przez pracownika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wyniki

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez wyniki wykorzystują głównie duże firmy, które mają urozmaiconą produkcję. Sposób ten polega na skoncentrowaniu się na konkretnych celach i zadaniach dla poszczególnych komórek, które są źródłami największych zysków dla przedsiębiorstwa. Główny nacisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt

Do góry