Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Konsorcjum

   

  Konsorcjum – jest najbardziej luźnym i najmniej trwałym związkiem kapitałowym przedsiębiorstw. W takie związki wchodzą między sobą najczęściej banki. W przypadku konsorcjum nie mamy do czynienia z żadną nową formą organizacyjną, ale z czystym związkiem kapitałowym. Łączeniem kapitału ma na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka joint – ventures

   

  Spółka joint – ventures jest organizacyjną formą współpracy dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw, które wspólnie inwestują w powołanie do życia nowego przedsiębiorstwa, którego stają się udziałowcami. Wypracowanym zyskiem działa się proporcjonalnie do wartości wniesionych aportów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby firmy.

   

   

  Zasoby są definiowane jako zbiór czynników wytwórczych posiadanych lub kontrolowanych przez firmę. Zasoby mogą być zamieniane na produkty finalne lub usługi , przy czym dzieje się to przy aktywnym udziale innych zasobów lub umiejętności firmy. Najbardziej ogólnie możemy podzielić je na materialne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje przedsiębiorstwa

   

  Funkcje przedsiębiorstwa - istnienie firmy w otoczeniu

  Funkcje przedsiębiorstwa - wyodrębnione i powiązane ze sobą logiczne grupy czynności , których ciągłe wykonanie warunkuje wykonanie celów firmy. Według Fayola są to funkcje: techniczne, handlowe, finansowe, ubezpieczeniowe , rachunkościowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele przedsiębiorstwa

   

  We współczesnym życiu gospodarczym, mamy do czynienia z różnymi jednostkami albo - inaczej mówiąc - z podmiotami , względnie organizacjami gospodarczymi. Wszystkie te jednostki łączy to , że są związane z gospodarką. Przedsiębiorstwa (wraz z chłopskimi gospodarstwami rolnymi i domowymi) są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /7 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny

   

  Istnieje pięć podstawowych sposobów wejścia przedsiębiorstwa na rynek za-

  graniczny: 1) eksport, 2) sprzedaż licencji za granicę, 3) franchising, 4) joint venture

  z przedsiębiorstwem (inwestorem) kraju goszczącego, 5) założenie całkowicie

  własnego przedsiębiorstwa (jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /12 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Presja na dostosowanie oferty

   

  Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych ma wiele przyczyn. Najważniejsze z nich to gusty i preferencje nabywców, specyficzne cechy infrastruktury gospodarczej i zwyczajów, różnice w systemach dystrybucji oraz przepisy i praktyki lokalnej administracji. Lokalne gusty i preferencje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa

   

  Specyficznymi źródłami korzyści, które mogą zostać uruchomione dzięki globalizacji przedsiębiorstwa, są:

   

  1) zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu w skali globalnej wyróżniających

  kompetencji przedsiębiorstwa;

   

  2) możliwości osiągnięcia korzyści z optymalnej lokalizacji działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną

   

  Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspansję zagraniczną. Jakie przyczyny powodują, że przedsiębiorstwo podejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

   

  Podstawowym kryterium umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa jest, jak to już

  wyjaśniono, wykonywanie funkcji przedsiębiorstwa poprzez granice polityczne

  różnych państw. Powoduje to istotne zmiany zarówno środowiska wewnętrznego,

  jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Środowisko wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 951

  praca w formacie txt

Do góry