Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DOCHODY BUDŻETU

  Wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz budżetu państwa (jednostki samorządu terytorialnego) przez przedsiębiorstwa państwowe, sektor prywatny, osoby fizyczne, a także z zagranicy -  na finansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań publicznych (samorządy otrzymują środki poprzez udział w podatkach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJE UBEZPIECZENIOWE

  Dokumenty ubezpieczeniowe; zagadnienia związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne reguluje obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która określa m.in.: 1) zasady i tryb dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych; 2) zasady i tryb dokonywania zgłoszeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENT KOPIA

  Drugi lub dalszy egzemplarz oryginału dokumentu księgowego, dokładne odtworzenie oryginału dokumentu. Jest to drugi lub dalszy egzemplarz oryginału dokumentu uzyskany w wyniku kopiowania techniką ręczną (przez kalkę), pisania na maszynie lub w drodze dodatkowych wydruków komputerowych. Kopia sporządzana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETACJA AUTOMATYCZNA

  Polega na zaprogramowanym w komputerze odnoszeniu zapisów operacji gospodarczych na konta księgowe. Problemy metodologiczne wiążą się z doborem odpowiedniego do warunków automatycznego przetwarzania modelu księgowania. W praktyce stosowany jest tradycyjny model księgowości podwójnej, powstały w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENT ORYGINAŁ

  Pierwowzór, autentyk, pierwszy dokument, dokument autentyczny, dokument pierwotny niebędący kopią ani naśladownictwem, dokument prawdziwy, w rachunkowości d.o. stanowi dowód księgowy, który -  jako pierwszy (autentyczny) dokument formalnoprawny -  dokumentuje fakt określonej operacji gospodarczej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETACJA DOKUMENTÓW

  Kwalifikacja dokumentów, polega na ustalaniu i oznaczaniu na dokumencie sposobu jego ewidencji w odpowiednich urządzeniach księgowych, czyli na podaniu tzw. korespondencji kont. Przez d.d. rozumie się „stwierdzenie zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych”. Czynności te wykonuje główny księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA EKSPORTU

  Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (zawarte bezpośrednio z odbiorcą zagranicznym lub pośrednikami); dowody rozchodowe z magazynu eksportera sprzedanych produktów lub towarów; dokumenty handlowe; dokumenty transportowe i spedycyjne; dokumenty ubezpieczeniowe; dokumenty finansowe.

  Faktura handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRECJACJA

  Zniżka ceny, zwłaszcza kruszców: złota, srebra; obniżka kursu waluty. D. oznacza obniżenie kursu danej waluty w stosunku do waluty zagranicznej. Podstawę, wokół której oscyluje kurs danej waluty, stanowi parytet złota, który wyraża stosunek wartości pieniądza (waluty) do jednostki złota (kilograma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT BANKOWY

  Dokument potwierdzający złożenie depozytu terminowego (wkładu oszczędnościowego) w banku. Jest to dokument niezbywalny, tzn. nie można dokonywać nim obrotu. Obie strony umowy, tj. deponujący oszczędności (deponent) i bank (depozytariusz), nie zmieniają się podczas jej trwania.

  Depozyty (wkłady...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE OPTYMALIZACYJNE

  Oznaczają akty wyboru spośród wielu możliwych wariantów działania jednego, najlepszego ze względu przyjęte kryterium. D.o. powinny być zgodne z zasadą racjonalnego działania, z powodu ograniczonych zasobów, proces ich podejmowania zaś musi być racjonalny pod względem rzeczowym i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 815

  praca w formacie txt

Do góry