Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego

   

   

  Przedsiębiorstwa jednostkowe powoływane są na mocy ustawy gospodarczej i funkcjonują na mocy Kodeksu Cywilnego. Zarejestrowane jest w odpowiednim urzędzie i US.

  Wyłącznym właścicielem tego rodzaju przedsiębiorstwa jest jednoosobowy przedsiębiorca. Właściciel jednostkowego przedsiębiorstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

   

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe, jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym.

  Osobowość prawna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie form prawnych przedsiębiorstwa.

   

  Formy prawne można ująć w dwie podstawowe kategorie

  formy prawa handlowego,

  formy prawa publicznego,

   

  Do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i w zasadzie nie nastawione na zysk. Jednostki gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

   

  Forma prawna przedsiębiorstwa określa w istocie rzeczy formę własności i nierozerwalnie z nią związane z nią formy odpowiedzialności oraz organizację zarządzania ze względu na ten nierozerwalny związek stosuje się pojęcie forma organizacyjno-prawna. Oznacza ona prawne podstawy przedsiębiorstwa do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie.

   

  Tradycyjny sposób rozumowania w którym kontrola traktowana jest jako zespół działań sprawdzających i oceniających dokumenty opracowane przez przedsiębiorstwa na potrzeby zespołu kierującego. Kontrola ma tu najczęściej charakter wyrywkowy i jest kontrolą zewnętrzną. Bada również stan faktyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.

   

  Motywowanie: nakłanianie pracowników i ich zespołów do określonych zachowań działań czy zadań.

  To nakłanianie może mieć charakter zachęty namowy lub przymusu ekonomicznego.

  Motywowanie oznacza zachęcanie kogoś do czegoś. Pobudzanie do czynu wpływanie na kogoś. W procesie zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stryktura funkcjonalna i dywizjonalna w organizacji przedsiębiorstw.

   

  W strukturze funkcjonalnej podwładni mają przełożonych służbowych decydujących o tym co ma być wykonane, oraz przełożonych funkcjonalnych wydających dyspozycje związane ze sposobem wykonywania zadań.

  Pracownik może mieć kilku zwierzchników wyspecjalizowanych w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

   

  Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa poza stanowiskami i organizacjami określa ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy nimi.

  Służy ona potrzebom zarządzania porządkuje bowiem elementy aparatu wytwórczego umożliwia sprawne zarządzanie złożoną całością organizacyjną.

  Def...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest biznes plan i co zawiera ?

   

  Jest to dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działalności strategicznych i taktycznych a jednocześnie pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działań gospodarczych

  Części:

  streszczenie planu ( zawiera informację o firmie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i metody planowania w przedsiębiorstwie.

   

  Dla większości podmiotów gospodarczych stanowi ona proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.

  Planowanie działań gospodarczych musi współistnieć z rynkiem i wszystkimi kategoriami rynkowymi, zmierzając do właściwego kształtowania tej działalności.

  Planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 350

  praca w formacie txt

Do góry