Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SEKTORA MSP.

   

  W 1996 r. małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły 99,73% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw w całej gospodarce.Zwiększenie się liczby przedsiębiorstw w tych latach wpłynęło w znacznym stopniu na wzrost zatrudnienia w sektorze MSP i było jednym z głównych czynników ograniczających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

   

  Kondycja i perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych uczestników życia gospodarczego, uzależnione są przede wszystkim od uwarunkowań makroekonomicznych. Dlatego za podstawowy warunek długofalowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw uznać należy prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /8 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej

   

  Konsorcjum- porozumienie dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów gospodarczych, na mocy którego zobowiązują się one do wspólnego wykonywania określonego przedsięwzięcia gospodarczego na rzecz oznaczonej osoby( inwestora).

  Członkowie konsorcjum dzielą się zadaniami , każdy wykonuje zadania we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trust, kartel, syndykat jako formy koncentracji gospodarczej

   

  Trust jest to forma zbliżona do koncernu, niekiedy synonim koncernu. Zgrupowane przedsiębiorstwa tracą swoje prawa i gospodarczą niezależność i samodzielność.

  Np. co do minimalnej ceny , czy limitu produkcji.

  Forma prawna to spółki prawa handlowego i cywilnego, inne formy współdziałania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia

   

  Spółdzielnia stanowi formę spółki, co najmniej 10 osób ( spółdzielców) jeśli są to osoby fizyczne i 3 osoby jeśli mają osobowość prawną i utworzoną dla wspierania i osiągania wspólnych celów zarobkowych lub gospodarczych, za pomocą wspólnej działalności gospodarczej. Liczba członków spółdzielni...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka akcyjna

   

  Spółka akcyjna – jest to spółka kapitałowa może być zawiązana przez jedną lub więcej osób, nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o.

  Do powstania spółki konieczne jest:

   

  zawiązanie spółki , podpisanie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego

  wniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /4 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z o.o.

   

  Jest to spółka kapitałowa, może być utworzona przez 1 lub więcej osób. Jednoosobowa spółka z o.o. nie może samodzielnie zawiązać innej 1 osobowej spółki z o.o.

  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały równej lub nierównej wartości, jeżeli wspólnik może mieć więcej niż 1 udział...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /7 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

   

  Spółka ta stanowi połączenie się kilku osób fizycznych dla prowadzenia na większą skalę działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Spółka komandytowa posiada dwa rodzaje wspólników. Jedną kategorię stanowią komandytariusze, którzy właściwie się nie różnią od przedsiębiorców jednostkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

   

  Spółka partnerska – nie istniała wcześniej ( tylko dla osób fizycznych )

  Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników, którzy nazywają się partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu.

  W spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą , spółka może być zawiązana w celu prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cywilna

   

  Spółka jest to współdziałanie dwóch lub więcej osób w sposób oznaczony , które poprzez zawarcie stwierdzonej na piśmie umowy, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

  Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność

  nieruchomości i inne prawa rzeczowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt

Do góry