Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PRZYWÓDZTWO PRODUKTOWE

   

  Przywództwo produktowe oznacza możliwość zaoferowania klientom produktu najnowszego. Możliwe jest to wówczas, gdy firma dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym. Przywództwo produktowe osiągają firmy inwestujące w badania i rozwój. Polskie przedsiębiorstwa nie są rozwinięte tak jak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROEKONOMICZNE ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

   

  Pojęcie przewagi konkurencyjnej, którego autorem jest Michael E. Porter stanowi zamiar wyjaśnienia , dlaczego jedne przedsiębiorstwa wygrywają z innymi na tym samym rynku. Walka toczy się o decyzję klienta , o to jakiej firmy produkty wybierze . Trwałą zdolność do wygrywania z konkurencją Porter...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /3 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Koncepcja przewagi konkurencyjnej nieodłącznie wiążę się z pojęcie konkurencyjności. Konkurencyjność jest we współczesnej ekonomii dyskusyjne i wieloznacznie rozumiana. W myśl najprostszego określenia konkurencyjnym staje się wytwórca, jeżeli jest w stanie z powodzeniem rywalizować z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLDING (TOWARZYSTWO HOLDINGOWE)

   

  HOLDING (TOWARZYSTWO HOLDINGOWE) – łączenie się firm w celu wykonania określonego zadania. Forma spółki wielkich przedsiębiorstw lub banków która powstaje poprzez wykup większościowych pakietów akcji. TEORIA GIER – dział matematyki zajmujący się analizą zachowań w sytuacjach konfliktowych. KONFLIKT...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MONOPOLIZACJI GOSPODARKI

   

  1. Monopolista wytwarza mniejszą wielkość produkcji, 2. Produkty są sprzedawane po wyższych cenach, 3. Redystrybucja dochodów od konsumentów na rzecz monopolisty, 4. Nieefektywność wykorzystania zasobów która wynika z: a) niepełnego wykorzystania posiadanych czynników wytwórczych (utrzymywanie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRYMINACJA CENOWA

   

  DYSKRYMINACJA CENOWA – ma miejsce wtedy gdy ten sam produkt sprzedawany jest w tym samym miejscu i czasie po różnych cenach. WARIANTY D.C. – 1. Ten sam produkt monopolista sprzedaje różnym odbiorcom po różnych cenach (bilety PKP i autobusowe), 2. Temu samemu odbiorcy różne jednostki produktu sprzedawane po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSP w Polsce

   

   

  Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia w MSP jest bezterminowa umowa o pracę – wskazuje ją 61,4% badanych firm. Jednak jej popularność zmalała w porównaniu do końca 2000r. o 1,2% wskazań. Wzrosła natomiast liczba wskazań drugiej pod względem popularności terminowej umowy o pracę (31,8%...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /12 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MSP.

   

  Rynek europejski jest rynkiem o dużym nasileniu konkurencji dlatego też dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej wymusza konieczność szybkiego przystosowania polskich przedsiębiorstw do konkurowania na rynku wewnętrznym.

  Małe i średnie przedsiębiorstwa mają bardzo ważne znaczenie dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu winny być skoncentrowane wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

  Analizując w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /6 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP w POLSCE

   

  Rozwój sektora MSP związany jest z pewnymi szczególnymi uwarunkowaniami odnoszącymi się do tej grupy podmiotów gospodarczych.

  Wśród najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorczości należy wymienić:

  bariery rynkowe

  związane z regionalnym zróżnicowaniem popytu - spadek liczby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt

Do góry