Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Uwarunkowania kanałów dystrybucj

   

  Kanał dystrybucji jest to z jednej strony droga, którą jest przesuwany towar od producenta do konsumenta (zmieniając właściciela i kumulujący coraz to nowe wartości użytkowe),z drugiej strony – łańcuch instytucji, za pośrednictwem, których dokonuje się przepływ towarów, usług; informacji na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty i usługi w ujęciu marketingowym.

   

  Produktem w ujęciu marketingowym nazywamy dobro lub usługę zdolną do zaspokojenia ludzkich potrzeb.

   

  Każdy produkt ma cechy wyróżniające go spośród innych da się go opisać i odpowiednio nazwać. Produkty mają też często wyróżniające je znaki towarowe. Produkty różnią się między sobą w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynki działania przedsiębiorstwa w ujęciu marketingowym.

   

  Głównym składnikiem charakterystyki, orientacji rynkowej jako podstawy marketingu jest określony punkt wyjścia podejmowanych działań.

   

   

  Punkt ten oznacza w tym przypadku podmiot lub przedmiot, od którego są rozpoczynane działania na rynku. Podmiotowym punktem wyjścia działań podejmowanych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest marketing-mix ,omówić jego elementy składowe.

   

  Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek noszą nazwę marketingu – mix i obejmują;

   

  Produkt i jego bezpośrednie wyposażenie (m.in. opakowanie)

  Cenę produktu i warunki transakcji

  Kanały dystrybucji, służące do bezpośredniego i pośredniego doprowadzenia produktów do klientów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bierne i czynne podejście do marketingu.

   

  Generalnie można przyjąć istnienie dwóch zasadniczych grup definicji i wykładni marketingowej.

   

  Pierwszy (bierny), wcześniejszy pogląd wyrażał się w określonym marketingu jako proces obiektywnego niezależnego od woli przedsiębiorstwa realizującego sprzedaż produktów lub usług, wynikającego z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cele działalności marketingowej.

   

  W literaturze podaje się wiele definicji marketingu. Różnią się między sobą akcentami uwypuklającymi różne aspekty działalności marketingowe. Wg klasycznej już dziś definicji marketing to proces, w którym struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana lub rozszerzana i zaspokajana przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik szybki

   

  Wskaźnik szybki często nazywany stopą wysokości płynności lub próbą kwasową (acid test) to stosunek bieżących aktywów pomniejszonych o zapasy do bieżących zobowiązań. Przyjęcie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa łącznych jego aktywów bieżących zaciemnia obraz jego zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik płynności bieżącej

   

  Wskaźnik płynności bieżącej to stosunek bieżących aktywów do bieżących zobowiązań (aktywa bieżące : pasywa bieżące). Na bieżące aktywa składa się przede wszystkim gotówka w kasie, gotówka w banku i inne odpowiedniki gotówki. Zalicza się także do nich wierzytelności, zapasy i zbywalne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych

   

  Powiązania kapitałowe przedsiębiorstw wywołuje potrzebę konsolidacji sprawozdań finansowych, które powinny odzwierciedlać powiązania kapitałowe przedsiębiorstw.

  W zależności od formy powiązania kapitałowego stosujemy odmienne metody konsolidacji sprawozdań finansowych.

  W odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega pozioma i pionowa analiza bilansu.

   

  Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przed wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu.

  Obejmuje ona:

  - badanie struktury majątku ( aktywów),

  - struktury kapitałowej (pasywów), - badanie relacji zachodzących między strukturą majątku i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt

Do góry