Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

   

  Według formy własności:

  własność państwowa (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych)

  własność komunalna (mienie samorządów terytorialnych)

  własność prywatna osób fizycznych (własność rzemieślników, innych osób fizycznych prowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne przedsiębiorstw.

   

  Przedsiębiorstwa tworzone są na podstawie ustaw, m.innymi :

  Ustawa z dnia 23.XII. 1988r „Ustawa o działalności gospodarczej”

  Wprowadza pojęcie podmiotu gospodarczego, którym może być osoba fizyczna lub prawna. Wprowadza zasadę równości podmiotów wobec prawa. Działalność przedsiębiorstw podlega...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie przedsiębiorstwa

   

  ze względu na intensywność jego zmian:

  -stabilne: stabilność technologii, małe modyfikacje produktu, małe wahania popytu, stabilność instrumentów makroekonomicznych (podatki, cła, kursy walut, kontyngenty rządowe, limity rządowe)

   

  -zmienne: dostrzegalne symptomy zmian, możliwość przewidywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca kierownicza

   

   

  Funkcje typowych czynności i decyzji kierowniczych.

  Kierownicy są planistami, przywódcami, organizatorami i kontrolerami. Są nimi poprzez wykonywanie czynności i decyzji dotyczących tych zadań.

  Kierownicy pracują z ludźmi i poprzez ludzi tzn., że kierownicy kierują podwładnymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność podstawowa a pomocnicza w przedsiębiorstwie.

   

  Produkcja podstawowa dotyczy wytwarzania półfabrykatów i wyrobów gotowych.

  Produkty te stanowią o przynależności przedsiębiorstwa do określonej branży i gałęzi przemysłu lub działu gospodarki narodowej.

  Podstawowymi procesami w przedsiębiorstwie włókienniczym są procesy przędzenia, tkania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i istota planowania płac w przedsiębiorstwie

   

  Podstawą planowani płac w przedsiębiorstwie są z jednej strony prognozy i plany sprzedażyproduktów i usług, z drugiej zaś kosztów pracy.

  W planowaniu możemy wyróżnić trzy generalne podejścia.

   

  Pierwsze polega na ustaleniu globalnej kwoty środków w skali przedsiębiorstwa oraz przeciętnych płac...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie.

   

  Punktem wyjścia działalności przedsiębiorstwa na rynku są badania marketingowe obejmujące, działalność związaną ż systematycznym gromadzeniem danych i ich analizą w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych. Struktura informacyjna przedsiębiorstwa jest niezwykle złożona:- informacje pośrednie o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie.

   

  Pojęcie marketingu jest najczęściej definiowane jako proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadanych wartości produktów Marketing oznacza wiedzę o tym, jak działać na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy jakości ISO 9000, TQM

   

  Metoda ISO 9000 Opiera się na trzech podstawowych stwierdzeniach

   

  1.Akcent należy kłaść na zapewnienie wytworzenia dobrego produktu a nie na eliminację wadliwie wykonanego produktu,

  2.Każdy pracownik przedsiębiorstwa może i powinien przymusić się do zapewnienia jak najwyższego poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja sprzedaży a public relations

   

  Promocja jest narzędziem marketingowym obejmującym różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców aby go kupili.

  Można określić promocję również jako formę komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 658

  praca w formacie txt

Do góry