Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Inwestycje

   

  Inwestycje - celowe nakłady skierowane na budowę nowych lub rozbudowę istniejących obiektów majątku trwałego.

  Z definicji wynika, że tworzą one majątek rzeczowy - środki trwałe, służą odtwarzaniu majątku trwałego, jego modernizacji. Ich cechą jest duża kapitałochłonność i odroczone w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co uważamy za środki trwałe?

   

  z punktu widzenia fizycznego są to te przedmioty, które w procesie produkcji zużywają się stopniowo a ich cechy fizykochemicznych nie przechodzą na gotowy wyrób,

  z punktu widzenia finansowego są to przedmioty, których czas funkcjonowania jest dłuższy niż 1 rok, a wartość wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału?

   

  maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić np. stopą zyskowności kapitałów własnych,

  zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic uznawanych za rozsądne).

   

  Dbałość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega podmiotowość przedsiębiorstwa?

   

  Różne Kodeksy Prawa Handlowego różnie definiowały podmiotowość przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach oznacza ono wyodrębnienie z otoczenia.

  Zgodnie z tym podejściem przedsiębiorstwo jest jednostką prowadzącą działalność gospodarczą o charakterze wytwórczym, budowlanym, handlowym, lub usługowym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto to jest przedsiębiorca?

   

  Przedsiębiorca:

  Począwszy od Cantillon’a wszyscy teoretycy ekonomii są zgodni, że przedsiębiorca spełnia istotne funkcje organizatora produkcji tzn. łączenia i kombinowania różnych podmiotów będących w zasięgu oddziaływania tego przedsiębiorcy,

  Wg Schumpetera za przedsiębiorcę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat

   

  Agregat - zbiór nieuporządkowanych i nie powiązanych ze sobą elementów.

  Zbiór co najmniej dwóch elementów pomiędzy, którymi w okresie istotnym z punktu widzenia celów analizy nie zachodzą relacje. A jeśli nawet jakaś zachodzi to nie jest ona istotna dla struktury lub procesów występujących w zbiorze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndykat

   

  Syndykat - ściślejsza forma porozumienia kartelowego. Powstaje gdy umocniony na rynku kartel tworzy własną sprzedaż. Tworzy się specjalne przedsiębiorstwo zajmujące się zbytem produktów w przedsiębiorstwach objętych umową kartelową. Nie mają zbywać na własny rachunek -> skutek nieznajomość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartel

   

  Kartel - opiera się na porozumieniu wspólników wszystkich lub prawie wszystkich przedsiębiorstw tej samej branży w sprawie współpracy w określonej dziedzinie, celem zlikwidowania lub ograniczenia konkurencji i zapewnienia pozycji monopolistycznej. Następuje to poprzez zawieranie pomiędzy uczestnikami umów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE CELE INTEGRACJI

   

  Wspólne realizowanie określonego przedsięwzięcia (np. budowa)

  kontrolowanie konkurencji (wspólna polityka)

  wyłączenie konkurencji (wspólne ceny)

  Wykonywanie przedsięwzięć stanowiących dla poszczególnych przedsiębiorstw ich wycinkowe funkcje (zadania)

  Wspólna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY INTEGRACJI

   

  Ekonomiczna - rozumie się wszelkie formy współdziałania przedsiębiorstw oparte na stosunkach rynkowych i odpowiadających im stosunkach cywilnoprawnych

  Ekonomiczno-organizacyjna - tworzenie całkowicie nowego, wyodrębnionego przedsiębiorstwa, będącego wspólną własnością wspólników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /2 213

  praca w formacie txt

Do góry