Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Profil ekonomiczny sektora

  Charakterystyka

  Profil ekonomiczny sektora stosuje się w analizie otoczenia konkurencyjnego, które określa warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku i dokonania analizy jego atrakcyjności. Jest sposobem oceny rzeczywistości, w której funkcjonuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki podejmowania decyzji

  Charakterystyka

  Menedżer, stojąc przed wyborem-decyzją, którą musi podjąć, musi brać pod uwagę zarówno rodzaje decyzji jak i warunki, jakie zajść mogą w jego otoczeniu. Gwałtowność i nieprzewidywalność życia gospodarczego wykształciła trzy różne stany, w jakich znaleźć się może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki podejmowania decyzji

  Charakterystyka

  Menedżer, stojąc przed wyborem-decyzją, którą musi podjąć, musi brać pod uwagę zarówno rodzaje decyzji jak i warunki, jakie zajść mogą w jego otoczeniu. Gwałtowność i nieprzewidywalność życia gospodarczego wykształciła trzy różne stany, w jakich znaleźć się może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki efektywnej komunikacji

  Charakterystyka

  Komunikowanie się to proces bezsłownego lub słownego przesyłu informacji od jednej osoby do drugiej. Jest niezmiernie ważną częścią pracy zespołu projektowego, gdyż zdecydowana większość zadań jest wykonywana dzięki współpracy kierownika i członków zespołu. Komunikacja między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo poboru

  Charakterystyka

  ''

  Prawo poboru akcji nowej emisji polega na tym, że dotychczasowi akcjonariusze spółki mają zagwarantowane z mocy ustawy (art. 433 par. 1 KSH) pierwszeństwo w obejmowaniu akcji emitowanych przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, proporcjonalnie do liczby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces promocji gminy

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu

  - zwiększenie zainteresowania gminą Janowo zarówno wśród turystów jak i inwestorów

  - stworzenie atrakcyjnego wizerunku gminy

  - profesjonalne zarządzanie marką gminy

  Cele doskonalenia procesu

  - obniżenia kosztów realizacji procesu o 10% w najbliższym roku,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /22 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja na rynek

   

  Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować swoje odbicie w rachunku kosztów i wyniku. Controlling powinien zwracać uwagę na zapewnienie wymagań poszczególnych produktów - od konstrukcji przez produkcję, na sprzedaży kończąc.

  Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeśli jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacja na klienta

   

  Badania wykazały, że bardzo wiele przedsiębiorstw straciło zdolność kontaktu, dlatego że przywiązywało zbyt dużą wagę do kosztów oraz wyników finansowych zaniedbując swoich klientów. Trzeba zawsze pamiętać, że przedsiębiorstwo może przetrwać osiągając zyski tylko, gdy zaspokaja życzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Ava Dodano /03.05.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt

Do góry