Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Skalowanie wielowymiarowe

  Definicja

  Skalowanie wielowymiarowe (SWW, Multidimensional Scaling - MDS) jest jedną z metod analizy danych wykorzystywanych w statystyce. Polega na przekształceniu pomiaru podobieństwa obiektów w skalach porządkowych na pomiar odległości między obiektami w skalach przedziałowych (S. Mynarski 2001...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeostaza

  Charakterystyka

  Homeostaza( w organizacjach) należy do głównych pojęć, którymi posługują się teorie biologiczne będące jedną z alternatywnych teorii współczesnego przedsiębiorstwa.

  Homeostaza oznacza zdolność automatycznej samoregulacji pewnych podstawowych procesów. Taka samoregulacja (np...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium minimaksowe

  Ogólnie

  Kryterium minimaksowe (Savage'a) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1954r przez Leonarda Savage'a. Kryterium to minimalizuje oczekiwaną przez decydenta stratę, związaną z podjęciem decyzji gorszej niż optymalna, dla pewnego stanu natury. W procesie decyzyjnym wybiera się więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium minimaksowe

  Ogólnie

  Kryterium minimaksowe (Savage'a) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1954r przez Leonarda Savage'a. Kryterium to minimalizuje oczekiwaną przez decydenta stratę, związaną z podjęciem decyzji gorszej niż optymalna, dla pewnego stanu natury. W procesie decyzyjnym wybiera się więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oferta pracy

  Definicja

  Oferta pracy to propozycją zatrudnienia, którą pracodawca kieruje do osób zainteresowanych podjęciem pracy. Celem jej stosowania jest pozyskanie kandydatów do pracy. Wystosowanie oferty pracy jest jednym z etapów procesu rekrutacji.

  Zasady

  Prawidłowo przygotowana oferta pracy powinna zawierać:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje promocji

  Charakterystyka

  W ujęciu węższym promocja jest zespołem działań i środków dzięki którym firma (przedsiębiorstwo) wysyła na rynek informacje opisujące produkt, formułujące potrzeby nabywców oraz ukierunkowujące popyt i zmniejszające jego elastyczność cenową.

  W ujęciu szerszym promocja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /4 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładunek drobnicowy

  Charakterystyka

  Ładunek drobnicowy - jako przedmiot przewozu - to wszelkiego rodzaju produkt przetworzony i wyrób gotowy, który przemieszczany jest w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Jest to ładunek charakteryzujący się stałą formą zewnętrzną i możliwością wyodrębnienia jednostki ładunku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola obiegu dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Sprawny obieg dokumentów w firmie sprzyja w jej sprawnym funkcjonowaniu. Skraca czas potrzebny na dotarcie do istotnych informacji, czy czas obsługi poszczególnych spraw. Ułatwia realizację funkcji kontrolnych. Kontrola procesów obiegu dokumentów dokonywana jest na bieżąco, a instrukcja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o roboty budowlane

  Charakterystyka

  Przez „umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy negocjacji

  Można wyróżnić następujące fazy negocjacji:

  negocjacji, negocjacji, partnera negocjacyjnego, porozumienia, negocjacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /129

  praca w formacie txt

Do góry