Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Emerytura

  Pojęcie emerytury wiąże się z pojęciem systemu emerytalnego. W Polsce do 1998 roku obowiązywał system repartacyjny ( składki płacone przez ludzi aktywnych zawodowo były podstawą do wypłacenia bieżących świadczeń emerytalnych osobom już niepracującym, problemem było coroczne równoważenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt organizacyjny

  Definicja

  Efekt organizacyjny to całościowe,zorganizowane działanie zbiorowe (zespołowe).Wyraz całościowe oznacza kolektywny zbiór wszystkich, tzn. nie tylko osobowych, realnych, aktywnych i powiązanych więzami organizacyjnymi składników których współdziałanie stwarza szansę na osiągnięcie efektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /2 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszerzanie zakresu pracy

  Charakterystyka

  Rozszerzanie zakresu pracy - przeciwieństwo upraszczania pracy ( rozumiane mylnie jako wzbogacanie pracy)

  Sposoby:

  Powiększenie zakresu wykonywanych czynności poprzez scalenie kilku dotychczas wykonywanych na różnych stanowiskach czynności i powierzeniu ich pojedynczemu wykonawcy na 1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja pracownicza

  Absencja pracownicza to nieobecność w pracy (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona), zmniejsza ona ilość rzeczywistego czasu pracy i z tego powodu jest zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Potencjalna długość absencji jest unormowana przez przepisy prawne - głównie Pracy - regulujące zasady oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja pracownicza

  Absencja pracownicza to nieobecność w pracy (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona), zmniejsza ona ilość rzeczywistego czasu pracy i z tego powodu jest zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Potencjalna długość absencji jest unormowana przez przepisy prawne - głównie Pracy - regulujące zasady oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Libertarianizm

  Charakterystyka

  Libertarianizm (ang. Libertarianism) zwany także Libertaryzmem - ultraliberalna ideologia społeczno-polityczna, której podstawową wartością jest wolność jednostki oraz nieograniczona swoboda dysponowania własną osobą i własnością, pod warunkiem jednak, że nie ogranicza to swobód...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarb Państwa

  Charakterystyka

  Skarb Państwa jest to instytucja reprezentująca państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Pojęcie Skarbu Państwa jest zróżnicowane w poszczególnych krajach pod względem pozycji prawnej, organizacyjnej i kompetencyjnej. Skarb Państwa może funkcjonować...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt

Do góry