Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Bezrobocie

  Charakterystyka

  Bezrobocie jest to niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Bezrobotni stanowią więc część ludności w wieku produkcyjnym .

  Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie

  Charakterystyka

  Bezrobocie jest to niemożność znalezienia pracy zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej poszukujących. Bezrobotni stanowią więc część ludności w wieku produkcyjnym .

  Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny wariantów rozwiązań

  Przygotowanie rozwiązań wariantowych oraz ich ocena są jednym z kluczowych działań w projekcie. Dobór właściwego rozwiązania daje możliwość zakończenia projektu sukcesem. Dlatego dużo uwagi należy poświęcić określeniu kryteriów oceny oraz metodom wyboru.

  preferencji|Zasady analizy preferencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy - fizyczno-chemiczne

  Hasło nadrzędne: pracy. Zobacz także pracy - społeczne.

  Rodzaje czynników

  Zasady zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wskazuje Pracy (art.15).

  Czynniki fizyczne Czynniki chemiczne hałas kolory oświetlenie temperatura wilgotność powietrza promieniowanie czas...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /3 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda UMEWAP-85

  Charakterystyka

  Metoda UMEWAP 85P jest jedną z najbardziej znanych i często stosowanych metod wartościowania pracy. Metoda ta została opracowana przez zespół specjalistów kierowany przez prof. Martyniak|Z. Martyniaka. Została zaprojektowana jako metoda uniwersalna, czyli dająca się zastosować zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /9 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o informację

  Request For Information (RFI)

  Odpowiednikiem tego pojęcia w języku polskim jest zapytanie o informacje. Jest to postępowanie ułatwiające rozpoznanie aktualnego stanu ofert rynkowych usług w rozpatrywanym zakresie, aby możliwości usługodawców uwzględnić w zamierzeniach przyszłego zleceniodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pieniężny

  Charakterystyka

  Rynek pieniężny jest segmentem finansowy|rynku finansowego, gdzie dokonuje się operacji finansowych na okres do jednego roku. (M.Dusza, 1992, str.6)

  Przedmiotem obrotu mogą być krótkoterminowe lokaty i kredyty międzybankowe i dłużne, których zapadalności jest krótszy niż rok, takie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd Narodowego Banku Polskiego

  Charakterystyka

  Działalnością NBP kieruje jego Zarząd. Zgodnie z art. 17 ust. 2 u.NBP, w skład Zarządu banku centralnego wchodzą Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Zarządu, dwóch wiceprezesów NBP oraz pozostali członkowie zarządu, w liczbie od czterech do sześciu. Członkowie Zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dokumentów składanych do ZUS

  Formularze zgłoszeniowe Formularze zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ? wypełnia się w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany/korekty danych płatnika (z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dokumentów składanych do ZUS

  Formularze zgłoszeniowe Formularze zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ? wypełnia się w celu zgłoszenia płatnika składek, zmiany/korekty danych płatnika (z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /4 580

  praca w formacie txt

Do góry