Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rzadkość

  Charakterystyka

  Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero przekracza wielkość oferowaną danego zasobu, lub inaczej występuje ograniczoność zasobów względem potrzeb.

  Zazwyczaj mówimy o rzadkich dobrach lub czynnikach produkcji.

  Rzadkość dóbr stanowi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Umowa Kapitałowa

  Charakterystyka

  Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II) to zrewidowana wersja powstałej w 1988r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I) opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Intencją NUK jest wzmocnienie bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja oceny projektów

  Charakterystyka

  Komisja oceny projektów jest to powoływana przez instytucję wdrażającą dany projekt komórka, której zadaniem jest merytoryczna ocena o dofinansowanie|wniosku o dofinansowanie ze strukturalne|środków wspólnotowych lub krajowych.

  Dzięki ocenom komisji powstaje lista rankingowa projektów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja oceny projektów

  Charakterystyka

  Komisja oceny projektów jest to powoływana przez instytucję wdrażającą dany projekt komórka, której zadaniem jest merytoryczna ocena o dofinansowanie|wniosku o dofinansowanie ze strukturalne|środków wspólnotowych lub krajowych.

  Dzięki ocenom komisji powstaje lista rankingowa projektów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAE

  Charakterystyka

  CAE - (ang. Computer Aided Engineering) - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Zastosowanie specjalistycznego

  oprogramowania komputerowego którego zadaniem jest wspomaganie pracy inżyniera w zakresie projektowania konstrukcji wraz z

  wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych opartych o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła systemów społecznych

  Charakterystyka

  Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii socjologii oraz dorobku tzw. psychologii postaci.

  Z wymienionej wyżej psychologii postaci zaczerpnięto pojęcie systemu, który jest rozumiany jako dynamiczny zbiór części wzajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /7 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poufność informacji

  Poufność

  Należy zapewnić dostępność (lub brak dostępu) określonych informacji dla zdefiniowanych grup użytkowników.

  Często istnieje potrzeba, aby informacje z pewnego obszaru działania organizacji, nie były z różnych względów przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania i aby tym informacjom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry