Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  System eProcurement

  Charakterystyka

  eProcurement jest to sposób organizacji procesu zaopatrzeniowego w oparciu o rozwiązania systemowe. Charakteryzuje się zautomatyzowanym obiegiem dokumentów pomiędzy kupującym a dostawcami. Pracownicy we wszystkich jednostkach organizacji mają dostęp do jednolitego systemu obsługującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hedging finansowy

  Charakterystyka

  Hedging polega na zamknięciu otwartej pozycji walutowej poprzez zajęcie innej pozycji, przeciwstawnej do pozycji zabezpieczanej. Robi się to w celu wyeliminowania skutków zmian wartości obydwu pozycji e efekcie zmian kursowych.

  Hedging finansowy to zmykanie pozycji otwartej przez zajęcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność

  Charakterystyka

  Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji.

  Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Możemy mówić o efektywności organizacji, kierownika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Zieliński

  Józef Zieliński urodził się w 1861 roku w Piotrkowie. W 1878 r. ukończył gimnazjum, i wstąpił na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Za udział w manifestacji studenckiej został wydalony z uczelni. W celu ukończenia studiów w 1888 roku razem z rodziną wyjechał do Paryża. Ukończył je w 1894...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 17025

  Definicja

  Norma ISO/IEC 17025 została opublikowana przez ISO w grudniu 1999 r., jako wynik współpracy pomiędzy ISO i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Zastępuje on wytyczne ISO 25 i EN 45001. Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 17025

  Definicja

  Norma ISO/IEC 17025 została opublikowana przez ISO w grudniu 1999 r., jako wynik współpracy pomiędzy ISO i Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Zastępuje on wytyczne ISO 25 i EN 45001. Ideą standardu ISO 17025 jest stworzenie dla laboratoriów wytycznych dotyczących zarówno zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kordaszewskiego

  Charakterystyka

  Metoda Kordaszewskiego należy do metod analitycznych wartościowania pracy. Metody analityczne stosują określone kryteria. Są bardziej czasochłonne od metod sumarycznych, jednak dają dokładniejsze i bardziej obiektywne rezultaty.

  J. Kordaszewski stwierdza, że "przedmiotem wartościowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

  Wprowadzenie

  Podstawą opodatkowania nazywamy tą wielkość, która jest podstawą do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Może być ona wyrażona w pieniądzu bądź w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, kwintalach, hektarach. A zatem potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /7 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

  Wprowadzenie

  Podstawą opodatkowania nazywamy tą wielkość, która jest podstawą do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Może być ona wyrażona w pieniądzu bądź w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, kwintalach, hektarach. A zatem potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /7 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie zasobów ludzkich

  Planowanie polega na świadomym kształtowaniu przyszłych zdarzeń, które bez tych działań nie zaistniałyby. Plany można podzielić ze względu na czas ich obowiązywania i szczegółowość (operacyjne, taktyczne, strategiczne) lub funkcjonalnie - ze względu na objęty obszar (plan marketingu, jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt

Do góry