Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Obrót

  Charakterystyka

  Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

  Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrót

  Charakterystyka

  Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

  Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzężenie zwrotne

  Charakterystyka

  Sprzężenie zwrotne - mechanizm oddziaływania w formie bezpośredniej lub pośredniej zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Ideą działania sprzężenie zwrotnego jest dostosowanie kolejnych odpowiedzi systemu na podstawie informacji dotyczących efektów własnego działania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja endogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której wykształcił się podział społeczeństwa na grupy społeczne, czy klasy. Grupy te są zorganizowane w silne związki zawodowe, organizacje konsumpcyjne czy organizacje pracowników. Zmiana wynagrodzenia jednej z tych grup budzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spedycji

  Charakterystyka

  Umowa spedycji jest regulowana przez art. 794-804 cywilny|kodeksu cywilnego.

  Umowa spedycji wynika z rozwoju handlu, a zwłaszcza z transportem towarów.

  Strona zainteresowana przewozem może korzystać z innych usług z uwzględnieniem najlepszego sposobu przeniesienia ładunku, zawarcia umowa z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo własności

  Charakterystyka

  Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

  Zadania

  Prawa własności mają bardzo duże...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo własności

  Charakterystyka

  Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

  Zadania

  Prawa własności mają bardzo duże...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa pracownicza

  Charakterystyka

  Odprawa pracownicza – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Bez względu na to czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Nie istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa pracownicza

  Charakterystyka

  Odprawa pracownicza – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Bez względu na to czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Nie istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry