Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

  Dokumenty księgowe wystawione przez daną jednostkę wyłącznie na własne potrzeby wewnętrzne jednostki. W d.w. znajdują odbicie operacje gospodarcze, w których uczestniczą tylko komórki organizacyjne danej jednostki (zakładu, instytucji). Dokumentowanie operacji i zdarzeń, w którym biorą udział zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY WTÓRNE

  Wtórniki, dowody księgowe sporządzone na podstawie danych z jednego lub kilku dokumentów źródłowych (niekiedy w zestawieniu z danymi ksiąg rachunkowych, np. dokumentacja różnic inwentaryzacyjnych), a nie w wyniku bezpośredniej obserwacji i pomiaru operacji gospodarczej.

  D.w. są sporządzane na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZASTĘPCZE

  Dokumenty wystawione do czasu otrzymania obcego dokumentu źródłowego. D.z. wystawiane są również za zgodą kierownika jednostki w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dokumentów źródłowych. Nie może to jednak dotyczyć udokumentowania operacji gospodarczych, których...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY KORYGUJĄCE POPRZEDNIE ZAPISY

  Dokumentami korygującymi są dowody księgowe, których zadaniem jest korygowanie błędów i nieprawidłowości występujących w zapisach dokonanych w innych, wcześniej wystawionych, dokumentach. Do podstawowych dokumentów korygujących zalicza się:

  1) fakturę korygującą VAT;

  2) polecenie księgowania (PK)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY POJEDYNCZE

  Dowody pojedyncze, w d.p. (np. asygnata kasowa, kwit magazynowy, faktura VAT) ujęte są tylko pojedyncze operacje gospodarcze w odróżnieniu od dokumentów zbiorczych, w których ujęto więcej niż jedną operację gospodarczą. Zazwyczaj d.p. jest jednocześnie dokumentem źródłowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY

  Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: oferty sprzedaży, ogłoszenia przetargowe; zamówienia; umowy; dokumentację rozchodu sprzedanych składników majątku; dokumentację rozliczeniową; rejestry sprzedaży; rejestry korekty sprzedaży; protokoły reklamacyjne wystawiane przez nabywcę. Oferta sprzedaży stanowi, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA SYSTEMU

  Szczegółowy opis działania systemu. Zgodnie z powszechną zasadą d.s. dzieli się na: założenia projektowe; projekt techniczny; dokumentację programową; dokumentację eksploatacyjną.

  Założenia projektowe zawierają koncepcję systemu z jego charakterystyką techniczną, ekonomiczną i organizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Zbiór dokumentów obejmujący: dokumentację obrotu środkami trwałymi; dokumentację aktualizacji wartości środków trwałych; dokumentację szczegółową obiektów inwentarzowych środków trwałych.

  Obrót środkami trwałymi potwierdzany jest: 1) dowodami zakupu i sprzedaży (faktura VAT, faktura VAT...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZAKUPU

  Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: zamówienia (jedna z form zapewnienia realizacji dostawy -  są one ofertą zakupu, a po potwierdzeniu przez przyszłego dostawcę są równoważne umowie); umowy (w obrocie gospodarczym, np. umowa dostawy, sprzedaży, dostawca zobowiązuje się do wytworzenia lub dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA OBROTU ZAPASAMI

  Zbiór dokumentów przychodowych i rozchodowych potwierdzających przyjęcie do magazynu i rozchód z magazynu majątku obrotowego (materiałów, towarów, wyrobów, półfabrykatów). W obrocie materiałowym stosowane są następujące dowody: 1) dowody przychodowe; 2) dowody rozchodowe; 3) dowody przychodowo-rozchodowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 988

  praca w formacie txt

Do góry