Ekonomiczne /10 520 prac/

  • Ocena brak

    Etyka biznesu

    Charakterystyka

    Etyka biznesu - dziedzina zajmująca się zagadnieniami moralnymi (przekonania, normy, wartości, itp.) występującymi w biznesie.

    Należy zaznaczyć, że etyka biznesu jest terminem o dosyć wielorakim rozumieniu. Różnorodne treści, które przypisuje się etyce biznesu zależą od...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /7 460

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategie międzynarodowego marketingu mix

    Charakterystyka

    Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

    Rodzaje

    Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategie międzynarodowego marketingu mix

    Charakterystyka

    Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

    Rodzaje

    Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rotacja na stanowiskach pracy

    Charakterystyka

    Rotacja na stanowiskach pracy polega na planowym zmienianiu określonych stanowisk pracy przez wybranych pracowników lub grupy pracownicze.

    Celem zmiany stanowisk jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom rozszerzania już posiadanych kwalifikacji oraz zdobywania nowych...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 601

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wyzysk

    Charakterystyka

    Sytuacja potocznie zwana wyzyskiem uregulowana została w Księdze trzeciej - Zobowiązania, Tytule III - Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych a konkretnie w art. 388 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ("K.c.").

    Zgodnie z...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 374

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gospodarka Oparta na Wiedzy

    Charakterystyka

    Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gospodarka Oparta na Wiedzy

    Charakterystyka

    Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

    Charakterystyka

    Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

    Ocena / Przedmiot / Statystyka

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

    Charakterystyka

    Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przedsiębiorczość

    Charakterystyka

    Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /7 543

    praca w formacie txt

Do góry