Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Etyka biznesu

  Charakterystyka

  Etyka biznesu - dziedzina zajmująca się zagadnieniami moralnymi (przekonania, normy, wartości, itp.) występującymi w biznesie.

  Należy zaznaczyć, że etyka biznesu jest terminem o dosyć wielorakim rozumieniu. Różnorodne treści, które przypisuje się etyce biznesu zależą od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /7 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowego marketingu mix

  Charakterystyka

  Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

  Rodzaje

  Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowego marketingu mix

  Charakterystyka

  Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

  Rodzaje

  Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Rotacja na stanowiskach pracy polega na planowym zmienianiu określonych stanowisk pracy przez wybranych pracowników lub grupy pracownicze.

  Celem zmiany stanowisk jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom rozszerzania już posiadanych kwalifikacji oraz zdobywania nowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzysk

  Charakterystyka

  Sytuacja potocznie zwana wyzyskiem uregulowana została w Księdze trzeciej - Zobowiązania, Tytule III - Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych a konkretnie w art. 388 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ("K.c.").

  Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

  Charakterystyka

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

  Charakterystyka

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorczość

  Charakterystyka

  Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /7 543

  praca w formacie txt

Do góry