Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Partnerstwo strategiczne a negocjacje

  Charakterystyka

  Obecnie coraz większego znaczenia nabiera strategiczne dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Z jednej strony mamy do czynienia z trudnymi warunkami konkurowania w złożonym i dynamicznym otoczeniu, a z drugiej - zapotrzebowaniem na nawiązywanie trwałych, obustronnie korzystnych i opartych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /4 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy schyłkowej

  Charakterystyka

  Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Cechuje ją wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy schyłkowej

  Charakterystyka

  Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Cechuje ją wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszerzone przedsiębiorstwo

  Koncepcja rozszerzonego przedsiębiorstwa (z ang. extended enterprise), jako najbardziej zaawansowanej formy dostaw|łańcucha dostaw powstała w latach 90-tych. Założenia tej koncepcji można zaprezentować w oparciu o pracę pod red. K. Rutkowskiego [1], czy także na podstawie pracy J. Sheridana [2]...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wspomagania decyzji

  Charakterystyka

  Systemy wspomagania decyzji (DSS - Decission Support Systems) zaliczane są do trzeciej generacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich rozwój datuje się na lata 80-te i 90-te XX wieku.

  Wspólną cechą systemów wspomagania decyzji i ekspertowe|systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka morska

  Charakterystyka

  Turystyka morska to trwałe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które obejmuje:

  podróże oraz wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej, rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych.

  Turystyka morska...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wróbla w garści

  Charakterystyka

  Teoria "wróbla w garści" jest jedną z wiodących teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Została stworzona przez M.J. Gordona i J. Lintnera. Według tej teorii obniżenie wypłacanej akcjonariuszom dywidendy prowadzi do wzrostu kosztu kaszpitału akcyjnego spółki. Spowodowane jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fracht

  Charakterystyka

  Fracht (ang. freight, niem. fracht) – określenie to może oznaczać przewóz towarów lub sam przewożony towar, najczęściej jednak pojęcie to stosuje się do określenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi od właściciela ładunku lub dostarczającego ładunek za dokonanie przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fracht

  Charakterystyka

  Fracht (ang. freight, niem. fracht) – określenie to może oznaczać przewóz towarów lub sam przewożony towar, najczęściej jednak pojęcie to stosuje się do określenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi od właściciela ładunku lub dostarczającego ładunek za dokonanie przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik finansowy

  Charakterystyka

  Wynik finansowy (w piśmiennictwie z zakresu rachunkowości używa się pojęć zamiennych: wynik księgowy, wynik działalności) - ogólnie można go zdefiniować jako porównanie dwóch strumieni zasobów wyrażonych w jednostkach pieniężnych: wpływających do firmy, które są zużywane w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /4 861

  praca w formacie txt

Do góry