Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Schronisko

  Charakterystyka

  Obiekt położony poza obszarem zabudowanym przy szlakach turystycznych. Budynek zapewniający miejsce odpoczynku, schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi, będący często punktem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze. W przypadku większego obiektu możliwa również baza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

  Charakterystyka

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu, którego rola, szczególnie w przedsiębiorstwach i organizacjach dojrzałych o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jest znacząca i niejednokrotnie niezbędna, mogą się różnic w zależności od rodzaju organizacji, w której pracuje. Głównym jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

  Charakterystyka

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu, którego rola, szczególnie w przedsiębiorstwach i organizacjach dojrzałych o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jest znacząca i niejednokrotnie niezbędna, mogą się różnic w zależności od rodzaju organizacji, w której pracuje. Głównym jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces budowy strategii

  Charakterystyka

  Poniższy rysunek przedstawia schematycznie proces budowy strategii firmy poczynając od etapu formułowania celów i określania aspiracji kierownictwa poprzez etapu analizy otoczenia i przedsiębiorstwa, określania wariantów rozwoju i wyboru wariantu optymalnego. Efektem tych działań jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy w projekcie

  Charakterystyka

  Projekty są złożone z procesów. Procesem nazwiemy serię następujących po sobie działań pozwalających na osiągnięcie określonego wyniku. Procesy są wykonywane przez ludzi. Można je podzielić na dwie kategorie:

  procesy zarządzania projektami, które są zorientowane na opisywanie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w biznesie

  Etyka w biznesie jest tematem dyskusyjnym i jako taki chcemy go potraktować w Encyklopedii Zarządzania. Zachęcamy do wypowiedzi w biznesie|w formie dyskusji. Najciekawsze wypowiedzi będziemy przenosić do głównej treści artykułu.

  Niech za początek dyskusji posłuży stwierdzenie: Etyka w biznesie może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła nabywcza

  Siła nabywcza to skłonność konsumentów do zakupu dóbr i usług opierająca się o posiadane przez nich zasoby pieniężne i skłonności do zakupu na kredyt. Zagregowana siła nabywcza na rynku czy gospodarce narodowej, przedstawia całkowity dyspozycyjny dochód po opłaceniu podatków, a zatem mówi o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja pośrednictwa pracy

  Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

  Biura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrootoczenie

  Na makrootoczenie składają się:

  System gospodarczy Otoczenie polityczno-prawne Rozwój techniczny Otoczenie kulturowe Środowisko naturalne i regulacje ekologiczne Uwarunkowania społeczne

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka

  Charakterystyka

  Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, kto jest właścicielem w czasie realizacji uprawnienia, z pierwszeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 428

  praca w formacie txt

Do góry