Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Charles de Freminville

  Charles de Freminville (1856-1936) był francuskim inżynierem, jednym z najwybitniejszych pionierów nauki organizacji i teoretykiem zarządzania we Francji. W jego karierze zawodowej najbardziej znanymi były okresy: budowy linii kolejowej Paryż - Orlean (do 1898 r.), badań nad wytrzymałością metali oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programy lojalnościowe

  Charakterystyka

  Programy lojalnościowe mają na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów(usług) danej firmy. W praktyce wiele uwagi należy poświecić budowaniu trwałych relacji między sprzedającym a nabywcom. Taka ściśle powiązana partnerska relacja, będzie w dużym stopniu decydować nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programy lojalnościowe

  Charakterystyka

  Programy lojalnościowe mają na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów(usług) danej firmy. W praktyce wiele uwagi należy poświecić budowaniu trwałych relacji między sprzedającym a nabywcom. Taka ściśle powiązana partnerska relacja, będzie w dużym stopniu decydować nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programy lojalnościowe

  Charakterystyka

  Programy lojalnościowe mają na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów(usług) danej firmy. W praktyce wiele uwagi należy poświecić budowaniu trwałych relacji między sprzedającym a nabywcom. Taka ściśle powiązana partnerska relacja, będzie w dużym stopniu decydować nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacji menedżerskiej

  Definicja

  System informacji menedżerskiej to układ, który tworzą z jednej strony zasoby i potrzeby informacyjne, z drugiej zaś podsystem komunikacji (A.Stabryła 1996, s. 169-170). Charakteryzuje się on następującymi cechami:

  spełnia funkcje identyfikacyjne, diagnostyczne, a także wstępnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /7 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kursowe

  Charakterystyka

  Ryzyko kursowe, nazywane również walutowym, jest specyficznym rodzajem ryzyka, które polega na tym, że w następstwie niekorzystnych zmian kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kursowe

  Charakterystyka

  Ryzyko kursowe, nazywane również walutowym, jest specyficznym rodzajem ryzyka, które polega na tym, że w następstwie niekorzystnych zmian kursów walutowych może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek konkurencyjny

  Wstęp

  Rynek w dosłownym znaczeniu oznacza miejsce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. W znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabytego towaru. Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL

  Definicje

  Jako punkt wyjścia do sprecyzowania tych cech przyjmiemy wybrane definicje negocjacji, począwszy od klasycznej interpretacji F.C. Ikle'a: istotą rzeczy jest świadomość istnienia obok siebie interesów wspólnych i sprzecznych, bowiem bez wspólnych interesów nie ma po co negocjować, a bez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /5 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl Kondratiewa

  Charakterystyka

  Określenie Cykl Kondratiewa stosuje się mówiąc w ekonomii o długich cyklach rozwoju gospodarczego lub inaczej cyklach koniunkturalnych. Termin ten został stworzony przez Josepha Schumpetera od nazwiska jego odkrywcy Nikołaja Kondratiewa. Świat przyrody opiera się na zasadzie cykliczności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt

Do góry