Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Agregaty pieniądza

  Charakterystyka

  Agregaty pieniądza są miarą podaży pieniądza w walucie krajowej. W zależności od tego jakie aktywa uznamy za pieniądz mówimy o różnych agregatach pieniężnych. Istnieje kilka powszechnie przyjętych kategorii pieniądza, oznaczamy je literą M od angielskiego słowa money.

  Agregaty są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjotechniki kierownicze

  Definicja

  Socjotechnika to nauka praktyczna, która zajmuje się tym, jak formułować reguły działania w oparciu o zależności między faktami i jak przy uwzględnieniu omawianych ocen realizować zamierzone skutki społeczne. W celu sprawnego kierowania daną organizacją, należy podjąć odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglosaski model nadzoru korporacyjnego

  Charakterystyka

  Anglosaski model nadzoru korporacyjnego (zewnętrzny, anglo-amerykański) - system nadzoru i kontroli nad korporacją, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.

  Główne założenia

  Główną cechą tego modelu jest oparcie się na rynku kapitałowym, jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglosaski model nadzoru korporacyjnego

  Charakterystyka

  Anglosaski model nadzoru korporacyjnego (zewnętrzny, anglo-amerykański) - system nadzoru i kontroli nad korporacją, funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.

  Główne założenia

  Główną cechą tego modelu jest oparcie się na rynku kapitałowym, jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacja

  Charakterystyka

  Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania"...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacja

  Charakterystyka

  Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego; innovare czyli "tworzenie czegoś nowego". Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż "innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces administrowania systemami informatycznymi

  1. Cele procesu Cele procesu zapewnienie dostępu do zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie zapewnienie odpowiedniej jakości dostępu do zasobów usuwanie sytuacji problematycznych Cele usprawniania procesu lepsza organizacja czasu pracy - miernik: średni procentowy postęp w realizacji zadań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /22 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M0

  Charakterystyka

  Agregat M0 (baza monetarna) jest to jeden z pieniądza|agregatów pieniężnych, zwany inaczej "pieniądzem wielkiej mocy", najwęższa definicja pieniądza. Określa, ile pieniędzy może być natychmiast użytych do transakcji gotówkowych.

  Elementy agregatu wartość krążącego w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcelerator

  Charakterystyka

  Akcelerator - zasada przyspieszania w okresie wahań koniunkturalnych,spowodowanych niestabilnoscią inwestycji.

  Wielkość inwestycji zależy od tempa wzrosty dochodu narodowego i w rezultacie podlega znacznym wahaniom.

  Geneza

  W czasie recesji inwestycje w nowe fabryki i urzadzenia znikają .Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpisy aktualizujące należności

  Charakterystyka

  Odpisy aktualizując należności to rezerwy utworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od rodzaju należności), w związku z ryzykiem ich nieuregulowania przez kontrahenta.

  Należności w odniesieniu do których dokonuje się odpisy

  Każdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.05.2011 Znaków /5 112

  praca w formacie txt

Do góry