Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wspomagania decyzji

  Geneza

  Systemy wspomagania decyzji - SWD (DSS - Decision Support Systems) powstały jako rozwinięcie systemów wspomagania kierownictwa (MIS, EIS, ESS) i są niejako ich nadbudową, uzupełnieniem.

  W odróżnieniu od systemów wspomagania kierownictwa, SWD służy przede wszystkim do rozwiązywania problemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Konieczność analizy ryzyka na stanowiskach pracy wynika z postanowień Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Konieczność analizy ryzyka na stanowiskach pracy wynika z postanowień Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces

  Proces Podejście procesowe

  Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych. Rozwój podejścia można obserwować w systemowa|analizie systemowej, dynamice...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka refinansowa

  Charakterystyka

  Polityka refinansowa jest to narzędzie pieniężna|polityki pieniężnej, polegające na udzielaniu kredytów przez centralny (emisyjny) innym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.

  Do podstawowych form refinansowania banków zalicza się:

  politykę redyskontową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala pomiarowa

  Charakterystyka

  Skala pomiarowa to system, pozwalający w pewien sposób usystematyzować wyniki pomiarów statystycznych.

  Dane statystyczne dotyczące wybranych cech jednostek stanowią zbiór informacji charateryzujących daną zbiorowość. Pomiar statystyczny to czynność polegająca na przyporządkowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość usług turystycznych

  Charakterystyka

  Obsługa klienta obejmuje wykonanie zamówień, komunikowanie się z klientem przed w trakcie i po sprzedaży, fakturowanie i usuwanie usterek. Spełnienie oczekiwań klienta, powinno być jednym z głównych celów firmy usługowej. Niezwykle istotną rolą w osiąganiu celów jakościowych w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość usług turystycznych

  Charakterystyka

  Obsługa klienta obejmuje wykonanie zamówień, komunikowanie się z klientem przed w trakcie i po sprzedaży, fakturowanie i usuwanie usterek. Spełnienie oczekiwań klienta, powinno być jednym z głównych celów firmy usługowej. Niezwykle istotną rolą w osiąganiu celów jakościowych w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /3 354

  praca w formacie txt

Do góry