Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Oszustwo finansowe

  Definicja

  Oszustwo finansowe (ang. fraud) jest całkowicie świadomym działaniem, mającym na celu uzyskanie korzyści w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. O oszustwie świadczy fałszywe przedstawianie faktów i ich modyfikowanie, oraz brak jawności działania. Główny cel sprawcy to chęć pozyskania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia technologii

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia technologii( podobnie jak cyklu życia produktu) odnosi się do faz życia organizmu żywego. Jest to jedna z technik analizy strategicznej, umożliwiającej diagnozę wieku rynkowego technologii, niezbędną podczas planowania portfela produkcji a także budżetu związanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia technologii

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia technologii( podobnie jak cyklu życia produktu) odnosi się do faz życia organizmu żywego. Jest to jedna z technik analizy strategicznej, umożliwiającej diagnozę wieku rynkowego technologii, niezbędną podczas planowania portfela produkcji a także budżetu związanego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walne zgromadzenie wspólników

  Charakterystyka

  Walne zgromadzenie wspólników (ang. general meeting of shareholders) jest najwyższym - uchwałodawczym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, decydującym o najważniejszych sprawach spółki. Z reguły organ ten dokonuje także wyboru członków pozostałych organów spółki z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /3 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia

  Definicja

  Hierarchia, obok centralizacji, specjalizacji i formalizacji, jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej. Jest ona rozumiana jako układ wielu szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się najwyższy rangą menedżer (lub menedżerowie) odpowiedzialny za działalność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /8 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia budżetowe

  Charakterystyka

  Ograniczenie budżetowe - dochód konsumenta i ceny poszczególnych dóbr, traktowane łącznie, wyznaczają ograniczenie budżetowe danego konsumenta. Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilościowe) dóbr dostępne dla konsumenta.

  Czynniki wpływające na ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restrukturyzacja

  Przegląd definicji

  "Restrukturyzacja to radykalna zmiana w co najmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem tej zmiany jest przywrócenie przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i (lub) równowagi z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /7 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

  Segmentacja rynku

  Jest to podział na jednorodne grupy odbiorców, które różnią się pomiędzy sobą reakcjami na narzędzia marketingu mix. Segmentację wykorzystuje się między innymi na rynkach konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych, a także usługowych w działalności zorientowanej na wygospodarowanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

  Charakterystyka

  Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ( ROR )- nazywany jest popularnie kontem osobistym, zakładanym dla osób fizycznych. Wykorzystujemy go do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności a także do zaciągania kredytów w ramach przyznanego nam limitu.

  Zasady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt

Do góry