Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Audytor

  Charakterystyka

  Audytor to osoba lub firma uprawniona do przeprowadzenia audytów. W zależności od rodzaju audytu- zakres obowiązków audytora się zmienia.

  Poniższa definicja przybliża dokładniej pojęcie audytora- biegłego rewidenta. Definicja biegłego rewidenta określona jest w Ustawie z dnia 7.05.2009...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /8 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka turystyczna

  Definicja

  Jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej, zapewniającej jej rozmaite korzyści jest turystyka. Wszelkie środki i urządzenia obsługujące ruch turystyczny, czynniki, które ułatwiają zrealizowanie potrzeb turystów określamy mianem gospodarki turystycznej. Można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /4 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz BCG - metodyka obliczeniowa

  Charakterystyka

  BCG jest metodą polegającą na graficznej prezentacji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych konkurentów. Opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970r. metoda BCG jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod portfolio, będącej bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milton Friedman

  Milton Friedman

  Wybitny ekonomista i myśliciel amerykański, jeden z twórców monetaryzmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, orędownik wolności. Współzałożona przez Friedmana Chicago School wydała nie mniej niż ośmiu noblistów. Współpracował z prezydentami Richardem Nixonem i Ronaldem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Charakterystyka

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest definiowane jako zróżnicowane formy długoterminowej współpracy firm z sektora prywatnego z jednostkami sektora publicznego w celu realizacji zadania inwestycyjnego lub dostarczenia dóbr lub usług odbiorcom, które do tej pory były dostarczane przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa związków zawodowych

  Charakterystyka

  Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Podstawowym prawem związków zawodowych jest reprezentacja wszystkich pracowników w zakresie praw i interesów zbiorowych, niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia projektu

  Charakterystyka

  Projekt jako przedsięwzięcie jednorazowe jest obarczony pewnym stopniem niepewności. Zwykle dzieli się go na fazy, aby łatwiej móc nadzorować przebieg. Poszczególne fazy ustawione od pierwszej do ostatniej nazywamy cyklem życia projektu.

  Fazy cyklu życia

  Fazy można wydzielić na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Rewizyjna

  Charakterystyka

  Komisja rewizyjna jest periodycznym organem kontrolnym charakterystycznym dla ustroju spółki z o.o. Kontrolę odróżnia od nadzoru to, że polega ona na prawie wglądu w działalność danego podmiotu (spółki) z z możliwością żądania informacji i wyjaśnień bez prawa podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /6 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cech

  Charakterystyka

  Teoria cech - zagadnienie z dziedziny psychologii osobowości zakładające, że podstawowymi jednostkami osobowości są cechy, które opisują prawidłowości w postępowaniu człowieka i umożliwiają odnalezienie różnic w działaniu ludzi. Teoria cech zajmuje się zdefiniowaniem podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm transmisyjny

  Charakterystyka

  Rezerwy pieniądza służącego do przeprowadzania transakcji zachowują się w sposób podobny jak zapasy materialne, które znajdują się w sferze produkcji i obrotu. Rezerwy pieniężne mają swoje cykle obrotu.Cyklu obrotu kasowa|rezerw kasowych jest to okres, w którym pieniądz jest trzymany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 786

  praca w formacie txt

Do góry