Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Test zgodności chi-kwadrat

  Charakterystyka

  Test zgodności chi-kwadrat jest to najczęściej stosowany test nieparametryczny. Służy on do weryfikowania hipotezy, że obserwowana cecha X w zbiorowości generalnej ma określony typ rozkładu, np. dwumianowy, Poissona, normalny itd.

  Przykłady formułowania hipotezy:

  H0 : cecha X ma...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna

  Definicja

  Początkowo przez grupę społeczną rozumiano duże grupy, jak społeczeństwo. Dopiero później zainteresowano się mikrostrukturami społecznymi jako grupami. Za grupę społeczną uważamy kilka osób (spór czy wystarczą dwie, czy też muszą być trzy), które pozostają między sobą w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Saundersa i Prestona

  Charakterystyka

  I. W. Saunders i A. P. Preston zaprezentowali podejście zbliżone do House of Total Quality|Modelu House of Total Quality. Przetworzyli oni modele B. L. Joinera, Pincera, im. Malcolma Baldridge'a|nagrody im. M. Baldridge'a oraz Deminga|koła W. Edwardsa Deminga. Ich model składa się z czterej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dorywcza

  Charakterystyka

  Pracy nie definiuje pojęcia pracy dorywczej. W znaczeniu powszechnym praca dorywcza to każda praca trwająca w krótkim okresie czasu i nie mająca charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza to rodzaj sezonowa|pracy sezonowej, która tym różni się od sezonowej, że dotyczy w zasadzie każdego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca dorywcza

  Charakterystyka

  Pracy nie definiuje pojęcia pracy dorywczej. W znaczeniu powszechnym praca dorywcza to każda praca trwająca w krótkim okresie czasu i nie mająca charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza to rodzaj sezonowa|pracy sezonowej, która tym różni się od sezonowej, że dotyczy w zasadzie każdego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa

  Charakterystyka

  Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

  a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

  finansowaniem kapitałem własnym.

  Dźwignia finansowa określa relację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa

  Charakterystyka

  Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

  a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

  finansowaniem kapitałem własnym.

  Dźwignia finansowa określa relację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia finansowa

  Charakterystyka

  Pojęcie dźwigni finansowej jest związane ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy,

  a konkretnie ze strukturą kapitału firmy lub inaczej relacją między finansowaniem działalności firmy długiem a

  finansowaniem kapitałem własnym.

  Dźwignia finansowa określa relację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arkusz analizy ryzyka

  Charakterystyka

  Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka. Powinno być jednym z elementów niezbędnych do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arkusz analizy ryzyka

  Charakterystyka

  Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka. Powinno być jednym z elementów niezbędnych do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt

Do góry