Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Heijunka

  Charakterystyka

  Heijunka czyli poziomowanie produkcji, wraz z takimi narzędziami i metodami poprawy jakości japońskiego systemu zarządzania jak in time, Kaizen, oraz Jidoka, przyczyniła się do rozwoju systemu szczupłego wytwarzania czyli manufacturing.

  Istotą Heijunka jest uzyskanie jednakowego rytmu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partykularyzm

  Charakterystyka

  Partykularyzm - sposób myślenia dominujący w społeczeństwach kolektywistycznych, gdzie prawa i obowiązki przysługujące rożnym grupom mogą się różnić, nawet jeżeli z formalnej strony są takie same, to odmienne jest ich egzekwowanie. Przekładnie spraw dotyczących określonej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie kierownictwa

  Charakterystyka

  Uznanie kierownictwa w realizowaniu do pracy|funkcji motywowania jego wystąpienie ma działanie stymulujące dla zwiększenia przydatności zawodowej pracownika dla organizacji. Może się ono przejawiać w zastosowaniu zarówno materialnych jak niematerialnych bodźców motywacyjnych, np. premii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad dokumentami

  W ramach nadzoru nad dokumentacją 2000 wymaga, aby dokumenty były zidentyfikowane, czytelne, aktualne, dostępne, zabezpieczone. Tych pięć podstawowych zasad odnosi się do każdego dokumentu w ramach systemu zarządzania jakością, a także szerzej - zintegrowanego systemu zarządzania.

  Każdy dokument...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /5 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad dokumentami

  W ramach nadzoru nad dokumentacją 2000 wymaga, aby dokumenty były zidentyfikowane, czytelne, aktualne, dostępne, zabezpieczone. Tych pięć podstawowych zasad odnosi się do każdego dokumentu w ramach systemu zarządzania jakością, a także szerzej - zintegrowanego systemu zarządzania.

  Każdy dokument...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /5 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys

  Kryzys

  Kryzys stanowi jedną z czterech, powiązanych między sobą, faz cyklu koniunkturalnego. Kryzys poprzedzony jest fazami ożywienia oraz rozkwitu gospodarczego, zaś fazą następującą po kryzysie jest depresja. Co ważne nie można utożsamiać kryzysu z dolnym punktem zwrotnym cyklu koniunkturalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt wewnętrzny

  Definicja

  Audyt wewnętrzny - według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt wewnętrzny

  Definicja

  Audyt wewnętrzny - według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji

  Charakterystyka

  Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji - podejmowanie decyzji produkcyjnych w oparciu o opracowane programy działalności. . Każda decyzja dotycząca struktury asortymentowej i wielkości produkcji znajduje odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach i osiąganych przychodach, a w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głosowanie większością kwalifikowaną

  Charakterystyka

  Głosowanie większością kwalifikowaną- (ang. Qualified Majority Voting- QMV), jest to jedna z głosowania|procedur głosowania w Unii Europejskiej|Radzie Unii Europejskiej.

  Każdemu Państwu Członkowskiemu przyznana jest odpowiednia ilość głosów, uzależniona od wielkości populacji w tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt

Do góry