Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Nadzór właścicielski

  Charakterystyka

  Nadzór właścicielski - sposób egzekwowania praw własnościowych, w relacji pomiędzy akcjonariuszami, ich formalnymi przedstawicielami a zarządem, sprawowany przez właściciela kapitału lub grupę właścicieli.

  Istota nadzoru właścicielskiego

  Nadzór właścicielski rozumiany jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  Charakterystyka

  Przyjmijmy, że zmienna niezależna (objaśniająca) X oraz zmienna zależna (objaśniana) Y są zmiennymi losowymi.

  Korelacja między dwiema losowymi zmiennymi X i Y jest miarą siły (stopnia) liniowego związku między tymi zmiennymi.

  <br/<br/

  W analizie korelacji jednakowo traktuje się obie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

  Charakterystyka

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego, czyli zapasów polega na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia w związku z tym ze zostały zakupione od innej jednostki gospodarczej, natomiast produkty są wyceniane po koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

  Charakterystyka

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego, czyli zapasów polega na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia w związku z tym ze zostały zakupione od innej jednostki gospodarczej, natomiast produkty są wyceniane po koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego

  Charakterystyka

  Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego, czyli zapasów polega na wycenie według ceny nabycia i kosztów wytworzenia. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia w związku z tym ze zostały zakupione od innej jednostki gospodarczej, natomiast produkty są wyceniane po koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment bilansowy

  Definicja

  Moment bilansowy (dzień bilansowy) to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w tym jego historycznie najstarszą i najważniejszą część - bilans. (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 10)

  W praktyce sprawozdawczej jest to najczęściej 31 grudnia. Jednak w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moment bilansowy

  Definicja

  Moment bilansowy (dzień bilansowy) to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w tym jego historycznie najstarszą i najważniejszą część - bilans. (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 10)

  W praktyce sprawozdawczej jest to najczęściej 31 grudnia. Jednak w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quanxi

  Charakterystyka

  Guanxi jest określeniem wywodzącym się z języka chińskiego. Tłumaczenie, jakie można odnaleźć w słowniku [1], to: relacja, koneksja, wywierać wpływ, mieć do czynienia. Coraz częściej jednak pozostawia się to wyrażenie w jego oryginalnej formie, gdyż żadne z tłumaczeń nie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo systemu informacyjnego

  Bezpieczeństwo

  Cecha dotycząca wielu aspektów działania systemu informacyjnego.

  Może się odnosić do możliwości całkowitego lub częściowego odtworzenia informacji, na przykład w sytuacjach awaryjnych (stosuje się wtedy środki techniczne takie jak: archiwizacja danych, dublowanie najważniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces controllingu finansowego

  Cele procesu

  Cele ogólne:

  1. Dokonywanie analizy sytuacji ekonomicznej banku, zwłaszcza w zakresie: oceny bieżącej sytuacji, dochodowości, kosztów i rentowności poszczególnych pionów, wielkości bilansowych.2. Systematyczne dostarczanie kierownictwu banku tych informacji z pionu, które są niezbędne do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.05.2011 Znaków /24 423

  praca w formacie txt

Do góry