Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa i pozacenowa

  Konkurencja cenowa

  to rywalizacja cenowa o zwiększenie udziału w rynku i zysków, pomiędzy przedsiębiorcami polegająca na przedkładaniu nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkurentów. Konkurencja cenowa stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ekonomistów, którzy postrzegają ją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele marketingu

  Cele marketingu

  Z tradycyjnej interpretacji marketingu można wywnioskować, że celem marketingu jest takie wywarcie wpływu na konsumenta, by zakupił produkt bez względu na potrzeby, jakie odczuwa. Natomiast współczesne ujęcie marketingu szerzej przedstawia cele marketingu, ponieważ koncentruje uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klarowność informacji

  Klarowność

  Jest to dostosowanie sposobu prezentacji (tekst, tabela, grafika), szczegółowości (dane elementarne, różne poziomy agregacji, podsumowań), rodzaju informacji|nośnika (ekran, wydruk) do wymagań określonego odbiorcy w celu łatwiejszego zrozumienia.

  Język i stosowana symbolika powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek wtórny

  Charakterystyka

  Rynek wtórny jest uzupełnieniem rynku pierwotnego, na którym następuje proponowanie nabywania papierów wartościowych od podmiotów innych niż emitent. Rynek wtórny charakteryzuje się tym, iż nie następuje zasilanie emitenta papierów wartościowych w kapitał. Stronami na tym rynku są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /5 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala nominalna

  Charakterystyka

  Skala nominalna to jedna z czterech skal pomiarowych (obok porządkowej, przedziałowej i ilorazowej) używanych w statystyce do przyporządkowania mierzonym cechom badanych jednostek pewnych symboli według określonych zasad Bielecka 2005, s. 20. <br

  Skala nominalna jest skalą najprostszą...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżetowanie

  Budżetowanie

  Budżetowanie to proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także późniejszą jego kontrolę.

  Budżet to plan działania, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych, lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżetowanie

  Budżetowanie

  Budżetowanie to proces obejmujący planowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także późniejszą jego kontrolę.

  Budżet to plan działania, który prezentuje sposób alokacji zasobów wyrażony w jednostkach pieniężnych, lub w jednostkach naturalnych, sporządzany na okres roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacji sprzedaży

  Charakterystyka

  Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach.

  Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sprzedaży:

  handel hurtowy handel detaliczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banknot

  Charakterystyka

  Banknot (bilet bankowy) to obok bilonu jedna z form pieniądza gotówkowego. Banknot to znak pieniężny drukowany na papierze. W następstwie odpowiednich aktów prawnych jest na określonym terytorium prawnym środkiem płatniczym, stanowiącym powszechny ekwiwalent towarów. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór właścicielski

  Charakterystyka

  Nadzór właścicielski - sposób egzekwowania praw własnościowych, w relacji pomiędzy akcjonariuszami, ich formalnymi przedstawicielami a zarządem, sprawowany przez właściciela kapitału lub grupę właścicieli.

  Istota nadzoru właścicielskiego

  Nadzór właścicielski rozumiany jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.05.2011 Znaków /2 038

  praca w formacie txt

Do góry