Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Umowa kupna-sprzedaży

  Charakterystyka

  Umowa kupna-sprzedaży (ang. sales agreement) - zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, "przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę". Umowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Office banking

  Definicja

  Office banking jest to model usługi skierowany do klienta korporacyjnego polegający na wykorzystaniu specjalnych aplikacji informatycznych dostarczanych przez banki i zainstalowanych w komputerze klienta. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia klientowi zarządznie środkami pieniężnymi bez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Określenie warunków umowy

  Ukształtowanie postanowień umowy odzwierciedlających warunki współpracy z usługodawcą powinno rozpoczynać się od określenia zakresów zagadnień, które zostaną uwzględnione w umowie. Wśród podstawowych problemów można wyróżnić zarówno takie, które są stosowane uniwersalnie, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja

  Hasło dotyczy kwestii identyfikacji w normie ISO 9001.

  Identyfikacja

  Identyfikacja jest to wiedza o tym, czego wynikiem jest wyrób lub usługa i czym jest dany proces. Przez identyfikację rozumiemy stałą możliwość odróżnienia wyrobu za pomocą pewnych cech (oznaczeń) podczas procesu realizacji wyrobu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie neurolingwistyczne

  Charakterystyka

  Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) jest wiedzą na temat subiektywnego doświadczania, modelem skutecznej komunikacji oraz instrumentem zmiany osobistej. NLP jest także stanem świadomości oraz zespołem umiejętności, które pozwalają na budowanie własnej motywacji, wpływanie na własne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nordic walking

  Charakterystyka

  Początki tego sportu rozpoczęły się w Finlandii w latach 40-60XX w.

  Tamtejsi sportowcy trenujący biathlon, aby nie zaprzestawać treningów podczas cieplejszych pór roku- zapoczątkowali Nordic Walking na świecie.

  W latach 90 tych Nordic Walking -nowy, jak,że mało znany jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie pracowników

  Charakterystyka

  Zadowolenie z pracy jest rezultatem zweryfikowania oczekiwań pracowników, w odniesieniu do pełnionych przez nich funkcji z warunkami, w których przyjdzie im je realizować. Stanowi ono nieodzowny element osiągania przez przedsiębiorstwo wysokiej sprawności funkcjonowania.

  Czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

  Charakterystyka

  Mobbing ze względu na swoją wielopostaciowość i subiektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nawet w literaturze naukowej nie ma jednej definicji tego zjawiska. Jest to również spowodowane faktem, że jest to zjawisko stosunkowo nowe.

  Mobbing jest pojęciem stosowanym w Europie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

  Charakterystyka

  Mobbing ze względu na swoją wielopostaciowość i subiektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nawet w literaturze naukowej nie ma jednej definicji tego zjawiska. Jest to również spowodowane faktem, że jest to zjawisko stosunkowo nowe.

  Mobbing jest pojęciem stosowanym w Europie i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria obfitości zasobów

  Charakterystyka

  Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

  Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt

Do góry