Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zadania kierownika projektu

  Charakterystyka

  Kierownik projektu: członek zespołu projektowego mający największy wpływ na powstanie, realizację, a także końcowy efekt projektu.

  Kierownik projektu spełnia jedną z najważniejszych ról w strukturze organizacyjnej. Jednak rola ta jest różna i zależy od typu występującej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje brutto

  Charakterystyka

  Inwestycje brutto obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura założenia działalności gospodarczej

  Charakterystyka

  W ramach ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca może podejmować zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów w sposób zorganizowany i ciągły.

  Za przedsiębiorcę uważa się osobę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura założenia działalności gospodarczej

  Charakterystyka

  W ramach ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca może podejmować zarobkową działalność wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów w sposób zorganizowany i ciągły.

  Za przedsiębiorcę uważa się osobę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System logistyczny przedsiębiorstwa

  Zestawienie ogólnych składowych systemu logistycznego przedsiębiorstwa można przedstawić na podstawie zestawienia opracowanego przez M. Nowicką - Skowron s. 25:

  cel działania uwzględniający funkcjonowanie wszystkich podsystemów, rezultaty działania na wyjściu (wyroby lub usługi, obsługa gwarancyjna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania rynku usług

  Charakterystyka

  Sektor usługowy obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak i usługi nabywane przez instytucje, a w szczególności podmioty gospodarcze (usługi produkcyjne i inwestycyjne). Branża usługowa jest bardzo zróżnicowana. Do sektora usług należy sektor rządowy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady funkcjonowania rynku usług

  Charakterystyka

  Sektor usługowy obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak i usługi nabywane przez instytucje, a w szczególności podmioty gospodarcze (usługi produkcyjne i inwestycyjne). Branża usługowa jest bardzo zróżnicowana. Do sektora usług należy sektor rządowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry